Türkçe Yasin Oku

Türkçe Yasin Oku

Türkçe yasin oku, yasin suresi Kuranı Kerim'in kalbi olarak nitelendirilen bir suredir. Birçok fazileti bulunur. Yâsîn suresi okuyanlar hastalıklarda, borçlardan, kötülüklerde korunur. Evine huzur ve bereket gelir. Mekke'de de inmiş olan bir suredir ve seksen üç ayetten oluşur. Öldükten sonra dirilmekten peygamberlikten bahseder. Şimdi bir çok fazileti olan yasin suresinin türkçe okunusuna bakalım.

Türkçe yasin oku

1-Yâsîn.

2-3-Ey Muhammed! Hikmetli Kur'ân'a andolsun ki, sen risâlet görevi için

4-Dosdoğru bir yol üzerinde bulunuyorsun.

5-6-Babaları korkutulmayan ve onlar da gafil olan bir toplulugu çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'ın indirdiği (Kur'ânı Kerim') ile korkutan ve onları yöneltensin.

7-Andolsun ki onların bir çoğunda üzerine gazap sözü atılır Onlar imana gelmez ve devam eder.

8-Çünkü biz onların boyunlarına kelepçeler takmış ve o kelepçeler çenelerine dayanmıştır da burunları yukarıya doğru, gözleri ise aşağıya doğru somurtmaktadırlar.

9-Hem önlerinden bir kalkan hem de arkalarından bir kalkan geçirmişiz kendilerini hapsetmisiz. Baksalar bile görmezler.

10-Onları inanmazlar bu nedenle korkutsan da korkutmasan da aynıdır onlara.

11-Sen ancak Kur'ân'a uyan görünmediği halde Allah'tan korkan ve inanan kimseyi uyarısın. İşte o kişileri bir affedilme ve çok şerefli bir mükafatla müjdele.

12-Gerçekten biz ölüleri yeniden diriltiriz, onların önceden yapıp gönderdiklerini ve bıraktıkları eserlerini kaydederiz. Zaten biz her şeyi sayıp kayit etmişizdir.

13-Sen onlara, o şehri peygamberler şehrini göster oraya peygamberler gelmişti.

14-Hani biz onlara iki peygamber göndermiştik, fakat onlar ikisine de inanmamışlardı. Üçüncü bir peygamberi gönderdik Onlara: "Şüphesiz ki biz size gönderilmiş elçileriz." dediler.

15-Onlar da: "Siz bizim gibi insandan başka birşey değilsiniz, hem Rahman olan Allah, hiçbir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz." Diyerek yine inanmadılar.

16-Peygamberler dediler ki: "Rabbimiz biliyor ki biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz."

17-"Bize düşen de sadece apaçık tebliğdir."

18-Onlar dediler ki: "Herhalde biz sizin yüzünüzden şanssızlığa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz, sizi hiç umursamadan taşlarız ve mutlaka bizden size pek kötü bir azab dokunur."

19-Peygamberler de onlara şu şekilde cevap verdiler: "Sizin uğursuzluğunuz beraberinizdedir. Size öğüt verildi diye mi (uğursuzluğa uğradınız)? Doğrusu siz israfı âdet etmiş bir kavimsiniz."

20-O sırada şehrin çok uzak bir ucundan bir adam hızlıca geldi ve: "Ey kavmim! Uyun o elçilere!"

21-"Uyun sizden hiçbir ücret istemeyen o zatlara ki, onlar hidayete ermişlerdir."

22-"Bana ne oluyor da kulluk etmeyecekmişim beni yaratana? Hep döndürülüp O'na götürüleceksiniz."

23-"Hiç ben O'ndan başka ilâhlar edinir miyim? Eğer O Rahman, bana bir zarar dileyecek olsa, onların şefaati benden yana hiçbir şeye yaramaz ve onlar beni kurtaramazlar."

24-"Şüphesiz ki ben, o zaman apaçık bir sapıklık içinde olurum."

25-"Şüphesiz ki ben, Rabbinize iman getirdim, gelin dinleyin beni."

26-(Sonra ona) "haydi gir cennete!" denildi. O da dedi ki: "Ne olurdu kavmim bilseydi!"

27-"Rabbimin beni bağışladığını ve beni kendilerine ikram edilen kullarından kıldığını."

28-Biz arkasından halkın üzerine bir ordu indirmedik, indirmeyiz de

29-Sadece bir gürültü oldu, onlar da hemen yatıştılar.

30-Yazıklar olsun o kullara onlar kendilerine gelen her bir peygamberle mutlaka alay ediyorlar ve inanmıyorlar.

31-Görmediler mi ki, kendilerinden önce bir çok nesil helak oldu. Onlar artık kendilerine

32-33-Toprak onlara en büyük delildir. Biz ona hayat verdik ve ondan taneler çıkardık da ondan yiyerek duruyorlar.

34-Biz orada hurma, üzüm bağları ve bahçeler yaptık. İçlerinde pınarlar ile sular verdik.

35-Onun ürününden ve kendi elleriyle yaptıklarından yesinler diye verdim. Hâlâ şükretmeyecekler mi?

36-Yerde bulunan bitkilerinden, kendi nefislerinden ve daha bir çok şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah ne kadar yücedir.

37-Gece de onlar için bir delildir. Biz ondan gündüzü soyar çıkarırız, bir de bakarlar ki karanlık olmuş.

38-Güneşte bir delildir ve kendi yolunda akıp gider. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.

39-Ay'a gelince, ona menziller verdik. O da yay haline dönmüştür.

40-Ne güneşin aya çatması olur ne de gece gündüzü geçebilir; onların her biri kendi yörüngesinı takip eder.

41-Onlar için bir delil de bizim, onların neslini dolu bir gemide taşımış olmamızdır.

42-Yine kendileri için onun gibi birçok binecek şeyler yaratmamızdır.

43-Eğer istersek onları boğarız da o zaman ne onların feryadına yetişen bulunur, ne de onlar kurtaraçan kimse olur.

44-Ancak tarafımızdan bir rahmet ve bir zamana kadar yaşatmak bizim elimizde.

45-Durum bu şekilde iken onlara: "Önünüzdekinden ve arkanızdakinden korkun ki size rahmet edilsin" denildiğinde

46-Ve kendilerine Rablerinin âyetlerinden herhangi bir âyet geldiği zaman mutlaka ona arkalarını dönerler.

47-Onlara: "Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden hayra harcayın" dendiği zaman, o kâfirler, müminler için: "Allah'ın dileyince doyurabileceği kimseyi biz mi doyuracağız? Siz apaçık bir sapıklık içindesiniz. dediler.

48-Yine onlar: "Eğer doğru söylüyorsanız bu vaadi ne zaman?" diyorlar.

49-Onlar sadece bir tek sese bakar bir ses ki, onlar çekişip dururken kendilerini yakalayıverir.

50-O zaman bir vasiyette veremezler. Ailelerine de dönüp bakmazlar.

51-Sûr'a üfürülünce, bir de ne baksınlar kabirlerinden Rablerine doğru gidiyorlar.

52-Onlar: "Eyvah başımıza gelenlere! Mezarımızdan bizi kim kaldırdı? O Rahmân'ın vaad buyurduğu işte bu imiş. Gönderilen peygamberler de doğru söylemişler" derler.

53-Başka değil, sadece bir tek çığlık olur ve hepsi toplanmış huzurumuza getirilir.

54-Artık o gün hiç kimseye zerre kadar zulm yapılamaz Ancak yaptıklarınızın cezası verilir.

55-Gerçekten cennetlik olan kişiler bugün bir meşguliyet içinde zevk içinde olur.

56-Kendileri ve eşleri gölgelerde koltuklar üzerine oturur.

57-Onlara orada bir çok meyve bulunur. İsteyecekleri her şey onlara aittir.

58-Rahîm olan Rab'den "selâm" sözü vardır.

59-Ey günahkârlar! Bugün siz başka bir tarafa ayrılın.

60-61-"Ey Âdemoğulları! Şeytana tapmayın, o size apaçık bir düşmandır ve bana kulluk edin, doğru yol budur, diye size and vermedim mi?"

62-Böyle iken o sizden birçok nesilleri yoldan çıkardı. Ya o zaman düşünmüyor muydunuz?

63-İşte bu size anlatılan ve vaat edilen cehennemdir.

64-Bugün inkarcı olduğunuz için cehenneme yaslanın.

65-Bugün biz onların ağızlarını kapatırı neleri hakettiklerini bize elleri söyler, ayakları da şahitlik yapar.

66-Hem isteseydik gözlerini üzerinden silme kör eder de yola dökülürlerdi. Fakat nereden görecekler?

67-Yine isteseydik oldukları yerde kılıklarını değişirdik.

68-Bununla beraber kimin ömrünü uzatıyorsak, yaratılışta onu tersine çeviriyoruz. Hâlâ akıllanmayacaklar mı?

69-Biz ona güzel söz öğretmedik. Bu ona yakışmaz da... O sadece bir nasihat ve apaçık bir Kur'ân'dır.

70-kuran, diri olanları uyarmak ve kâfir olanlara de azab sözünün hak olması için vardır

71-Şunu da görmediler mi: Biz onlar için meydana bazi getirdiklerinden birtakım hayvanlar yaratmışız da ve onlara sahip oluyorlar

72-Onları, kendilerinin hizmeti için yaratmışız da, hem onlardan binekleri var, hem de onlarin etini yiyorlar.

73-Onlarda daha birçok menfaatleri ve türlü içecekler de elde ediyorlar ve hâlâ şükretmeyecekler mi?

74-Onlar, Allah'tan başka birtakım ilâhlara inandılar Güya yardım olunacak kendilerine.

75-Onların, onlara yardım etmeye güçleri yetmez. Kendileri ise onlar için bazı çalışandır

76-O halde onların sözleri ile üzülmeyin. Biz onların içlerini de dışlarını da iyi biliriz.

77-İnsan, kendisini bir damla sudan yarattığımızı bilmedin mi de, şimdi apaçık bir düşman kesildi?

78-Yaratılışını unutarak bize bir de söz fırlattı: "Kim diriltecekmiş o çürümüş kemikleri?" dedi.

79-De ki: "Onları ilk defa yaratan diriltecek ve o her yaratmayı bilir."

80-Size o yeşil ağaçtan bir ateş yapan O'dur. Şimdi siz ondan yanmaktasınız

81-Gökleri ve yeri yaratan kâdir değil midir? Elbette kâdirdir. Çünkü o her şeyi bilen yaratandır,

82-O'nun emri, bir şeyi dileyince ona sadece "Ol!" demektir. O da hemen bir anda olur

83-O halde her şeyin mülkü onun elinde bulunan Allah'ın şanı ne yücedir. Siz de yalnız O'na döneceksiniz.

Son Güncelleme : 03.12.2018 21:17:30
Türkçe Yasin Oku ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Türkçe Yasin Oku Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Türkçe Yasin Oku"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin suresinden sonra neden dua okunur; Kur'an-ı Kerim'in kalbi olan Yasin Suresi oldukça önemli ve değerli bir suredir. Yasin Suresi genel anlamda diğer ayet ve surelerin özeti olarak bilinir. Yasin Suresi çok güçlü ve zengin bir sure olduğundan he...
Yasin Duası
Yasin Duası
Yasin duası, Yasin-i sure-i şerif okuduktan sonra peşinden okunan bir duadır. Yasin suresi ile yapılan duaların kabul olması için, bu duanın tesirini artırır. Yasin Duası Arapça Okunuşu;E’uzu billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.Elhamd...
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Suresi Tecvitli : Yâsin sûresi. tecvitli okunuşu, okuma kuralları, â, î ve û harfleri uzatılarak okunur. [k] h, hırıltılı he demektir. Transkripsiyonda yani okuma tekniğinde harfler olduğu gibi değil, tecvit kurrallarına göre uğradığı değişime...
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Bağışlama Duası
Yasin bağışlama duası, Hz. Peygamberimiz S.A.V. buyurdu ki, her şeyin bir kalbi bulunmaktadır. Kuran'ın kalbi de Yasin süresidir. Bu nedenle bu süreyi şerifi okuyana Allah'ı teala Yasin'in hariç 10 defa okunmuş sevabı verir. Bu nedenle Müslüman alemi...
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 2. Sayfa, toplam altı sayfadan oluşan ve Kuranı Kerim'in kalbi niteliğinde bulunduğu hadislerde belirtilen Yasin suresinin 2. sayfasında, bir belde halkından bahsedilmektedir. Bu belde halkı, üç elçi birden gönderilmesine rağmen, inkarcı...
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa, Yasin Suresi Kur'an-ı Kerim' in kalbidir. Yasin Suresi çok güzel ve hayırlı bir duadır. Yasin Suresini okumanın çok büyük sevapları vardır. Bunun için sürekli okunması çok sevaptır. Ayrıca okunduğu gibi hac sevabı yazılan bir du...
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa, Yasin suresi, vahyin doğruluğu ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberliğinin gerçek olduğuna dair Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ile başlar. Kur'an-ı Kerim, en son ve en büyük peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.s.)'e Allah tarafından...
Yasin
Yasin
Yasin, Kuran-ı Kerim’de yer alan surelerden birisi olan Yasin aynı zamanda aynı adla geçen birinci ayetinde de bulunması itibariyla hem surenin adıdır ve hem de kendi başına bir ayettir. Kuran’da yer alan surelerin otuz altıncısı olarak bilinmekte...
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Süresi Türkçe Okunuşu: Mekke döneminde inmiştir ve 83 âyettir. Sûre adını ilk âyeti oluşturan Yasin'den almıştır. Yasin süresi Türkçe okunuşu:Bismillahirrahmanirrahim1. Yasin2. Vel kur'anil hakiym3. İnneke le minel murseliyn4. Ala sıratım müste...
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi 4. Sayfa, Mekke' de inmiş olduğu bildirilen Yasin suresi, 83 ayettir ve adını ilk ayette geçmekte olan "Ya-sin" harflerinden almıştır. Kuran' da 36. suredir.Cin suresinden sonra inmiştir ve Kuran' ın kalbi olarak kabul edilmiştir. Biz mü...
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Latince, Yasin suresi Kuran-ı kerimde yer alan, 36. Suredir. Cin sitesinden sonra gelir. Seksen üç ayet olup, Mekke'de inmiştir. Allah'ın kudreti, yaratma, cennet, cehennemden, kıyametten bahsedilmekte, insanların ders alması için uyar...
Yasin Suresi Oku Türkçe
Yasin Suresi Oku Türkçe
Semavi Dinler ve Kutsal KitaplarAllah tarafından vahiy aracılığı ile bir kitapla desteklenen dinlere semavi dinler denilmektedir. Bu dinlerin ortak özelliği, gönderildikleri kitleye öncelikle kendi dillerinde hitap etmesi, bir sonraki aşamada ise tüm...

 

Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Oku Türkçe
Yasin Suresi
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin Suresi Türkçe
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Arapça Yasin
Yasin Suresi Arapça Okunuşu
Yasin Suresi Fazileti
Türkçe Yasin Oku
Yasin Suresi Meali
Yasin Suresi 82 Ayet
Yasin Suresi Okunuşu
Yasin Türkçe
Yasin Suresi Anlamı
Yasin Anlamı
Yasin Suresi Tefsiri
Yasin Oku
Yasin Okunuşu
Popüler İçerik
Yasin Suresi
Yasin Suresi
Yasin Suresi, Ayetlerinin sayısı Cumhur’a göre 82, Kûfeliler’e göre ise 83’dür. Sûrenin kelimelerinin sayısı 727, harflerinin sayısı 3000, fasılaları ...
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 6 Sayfa, olarak Kur'an-ı Kerimde yer alır. Cin Suresinden sonra nazil olan, 36. Suredir. Mekkidir. Seksen üç ayet, yedi yüz yirmi yedi ke...
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin süresi 9 Ayet, Yasin süresi Mekke'de nazil olmuşturve 83 ayettir. Kuran'ı kerimin en büyük süresi Yasin süresidir. Yasin suresi öldükten sonra ...
Yasin Suresi Türkçe
Yasin Suresi Türkçe
Yasin Suresi Türkçe;Bismillahirrahmanirrahiym(1) Yasin. (2) Vel kur'anil hakiym. (3) İnneke le minel murseliyn. (4) Ala sıratım müstekıym. (5) Tenziyl...
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Kuranı Kerim Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim’de bulunan surelerden birisi olan Kur'an-ı Kerim Yasin suresi aynı zamanda aynı adla anılan ilk ayetinde de ...
Arapça Yasin
Arapça Yasin
Arapça Yasin; Mekke'de indirilmiş olan ve 83 ayetten oluşan Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim'in kalbi ve en büyük suresi niteliğindedir. Yasin Suresi'nde ...
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Fazileti, Yasin suresi kuranı kerimin 36. Suresi olup fazilet bakımından birçok önemi bulunmaktadır. Zira bu sure hakkında hadisler ve ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2019