Yasin Suresi 1 Sayfa

Yasin Suresi 1 Sayfa

Yasin Suresi 1 Sayfa, Yasin Suresi Kur'an-ı Kerim' in kalbidir. Yasin Suresi çok güzel ve hayırlı bir duadır. Yasin Suresini okumanın çok büyük sevapları vardır. Bunun için sürekli okunması çok sevaptır. Ayrıca okunduğu gibi hac sevabı yazılan bir duadır. Yasin ne niyet için okunursa, o şey meydana gelir. Peygamber Efendimizin Yasin Suresi ile ilgili sevabını anlatan bir çok hadisi şerif vardır. Yasin'e Kur'an'ın kalbi diyen Sevgili Peygamber efendimiz, Bir kimse Yasin Suresi okuduğu zaman onda bereket vardır. Aç okursa, doyar. İhtiyaçlı okursa, giyinir. Bekar okursa, evlenir. Korkan okursa, emin olur. Garip okursa, ferahlar. Misafir okursa, seferde yardım görür. Hasta okursa, şifa bulur. Kaybeden okursa, kayıp bulunur. Ölü üzerine okunursa azabı hafifler. Susayan okursa, suya kavuşur. Kur'an-ı Kerim'deki bu sure, okuyana şefaat eder, dinleyen için affına sebep olur, ahirette korktuğundan emin olur. Bu Yasin suresidir. Yasin'i hem geceleri hem de gündüzleri okumak çok hayırlıdır. Geceleri okumanın iki büyük karşılığı vardır. İlk olarak Allah rızası için her gece Yasin okuyanın bütün günahları bağışlanır, hadisinde birinci sevabı anlatır. Her gece Yasin Suresi'ni okumaya devam eden bir kimse şehit olarak ölür, hadisinde de ikinci büyük sevabı bildirir. Burada Yasin suresi, kavmine nasihat eden, sonunda kavmi tarafından öldürülen için Yüce Allah tarafından cennete giren mümin Habibu'n-neccar'ın durumunu anlatır. Bu konuda onu öldürenleri Yüce Allah, süre vermeksizin öldürücü ve yok edici şiddetli bir sesle cezalandırmıştır. Bu amaçla Yasin suresi, bu kainatta Allah'ın birliğini ve gücünü gösteren delillerden söz eder. Yasin suresi, bu konuyu delillerle anlatarak sona erer. Yasin suresi, bir rahmet hazinesidir.

Yasin Suresi 1 Sayfa; "Bismillahirrahmanirrahim"
 • Yasin. Vel Kur'an-il hakim. İnneke leminel mürselin.
 • Ala sıratın müstakim. Tenzilel azizrrahim.
 • Litünzira kavmen ma ünzire abaühüm fehüm gafilün.
 • Lekad hakkalkavlü ala ekserihim fehüm la yü'minün.
 • İnna cealna fi a'nakihim aglalen fehiye ilel ezkani fehüm mukmehün.
 • Ve cealna min beyni eydihim sedden ve min galfihim sedden feağşeynehüm fehüm la yübsirun.
 • Ve sevaün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minün.
 • İnnema tünzirü menittebazzikra haşiyerrahmane bilgaybi febeşşirhü bimağfiretiv ve ecrin kerim.
 • İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemü ve asarehüm ve külle şey'in ahsaynahü fi imamin Mübin.
Yasin Suresi 1 Sayfa; "Rahman ve Rahim olan Allah (c.c)'ın adıyla;
 • Ey Muhammed! Hikmet dolu Kur'an-a andolsun ki sen elbette doğru bir yol üzerine Peygamber olarak gönderildin.
 • Kur'an, ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için güç sahibi ve çok merhametli olan Allah tarafından indirilmiştir.
 • Andolsun, onların üzerine o söz üzerine azap, hak olmuştur. Artık onlar iman edemezler.
 • Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik, o halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple kafaları yukarıya doğrudur.
 • Biz onların önlerine bir set yaptık. Arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık göremezler.
 • Onlar uyarılsa da, uyarılmasa da onlar için birdir, inanmazlar.
 • Sen ancak Kur'an-a uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlama ve güzel bir mükafatla müjdele.
 • Şüphesiz biz, ölüleri diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Biz her şeyi apaçık bu kitapta kaydetmişizdir.
Son Güncelleme : 28.11.2018 23:09:29
Yasin Suresi 1 Sayfa ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Yasin Suresi 1 Sayfa Yorumları

şifre Kırmızı sayı

2 Yorum Yapılmış "Yasin Suresi 1 Sayfa"
Çok güzel. Kolayca ezberlememi sağladı 😄
Rana . 10.01.2019 18:27:45
CEVAP YAZ
Cok guzel anlamlı Arapçasız ben beğendim.
Ela . 12.07.2018
CEVAP YAZ
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin suresinden sonra neden dua okunur; Kur'an-ı Kerim'in kalbi olan Yasin Suresi oldukça önemli ve değerli bir suredir. Yasin Suresi genel anlamda diğer ayet ve surelerin özeti olarak bilinir. Yasin Suresi çok güçlü ve zengin bir sure olduğundan he...
Yasin Duası
Yasin Duası
Yasin duası, Yasin-i sure-i şerif okuduktan sonra peşinden okunan bir duadır. Yasin suresi ile yapılan duaların kabul olması için, bu duanın tesirini artırır. Yasin Duası Arapça Okunuşu;E’uzu billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.Elhamd...
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Suresi Tecvitli : Yâsin sûresi. tecvitli okunuşu, okuma kuralları, â, î ve û harfleri uzatılarak okunur. [k] h, hırıltılı he demektir. Transkripsiyonda yani okuma tekniğinde harfler olduğu gibi değil, tecvit kurrallarına göre uğradığı değişime...
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Bağışlama Duası
Yasin bağışlama duası, Hz. Peygamberimiz S.A.V. buyurdu ki, her şeyin bir kalbi bulunmaktadır. Kuran'ın kalbi de Yasin süresidir. Bu nedenle bu süreyi şerifi okuyana Allah'ı teala Yasin'in hariç 10 defa okunmuş sevabı verir. Bu nedenle Müslüman alemi...
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 2. Sayfa, toplam altı sayfadan oluşan ve Kuranı Kerim'in kalbi niteliğinde bulunduğu hadislerde belirtilen Yasin suresinin 2. sayfasında, bir belde halkından bahsedilmektedir. Bu belde halkı, üç elçi birden gönderilmesine rağmen, inkarcı...
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa, Yasin suresi, vahyin doğruluğu ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberliğinin gerçek olduğuna dair Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ile başlar. Kur'an-ı Kerim, en son ve en büyük peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.s.)'e Allah tarafından...
Yasin
Yasin
Yasin, Kuran-ı Kerim’de yer alan surelerden birisi olan Yasin aynı zamanda aynı adla geçen birinci ayetinde de bulunması itibariyla hem surenin adıdır ve hem de kendi başına bir ayettir. Kuran’da yer alan surelerin otuz altıncısı olarak bilinmekte...
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Süresi Türkçe Okunuşu: Mekke döneminde inmiştir ve 83 âyettir. Sûre adını ilk âyeti oluşturan Yasin'den almıştır. Yasin süresi Türkçe okunuşu:Bismillahirrahmanirrahim1. Yasin2. Vel kur'anil hakiym3. İnneke le minel murseliyn4. Ala sıratım müste...
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi 4. Sayfa, Mekke' de inmiş olduğu bildirilen Yasin suresi, 83 ayettir ve adını ilk ayette geçmekte olan "Ya-sin" harflerinden almıştır. Kuran' da 36. suredir.Cin suresinden sonra inmiştir ve Kuran' ın kalbi olarak kabul edilmiştir. Biz mü...
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Latince, Yasin suresi Kuran-ı kerimde yer alan, 36. Suredir. Cin sitesinden sonra gelir. Seksen üç ayet olup, Mekke'de inmiştir. Allah'ın kudreti, yaratma, cennet, cehennemden, kıyametten bahsedilmekte, insanların ders alması için uyar...
Yasin Suresi Oku Türkçe
Yasin Suresi Oku Türkçe
Semavi Dinler ve Kutsal KitaplarAllah tarafından vahiy aracılığı ile bir kitapla desteklenen dinlere semavi dinler denilmektedir. Bu dinlerin ortak özelliği, gönderildikleri kitleye öncelikle kendi dillerinde hitap etmesi, bir sonraki aşamada ise tüm...
Yasin Suresi
Yasin Suresi
Yasin Suresi, Ayetlerinin sayısı Cumhur’a göre 82, Kûfeliler’e göre ise 83’dür. Sûrenin kelimelerinin sayısı 727, harflerinin sayısı 3000, fasılaları mim ve nun’durLügatçilerden Halil ve Sibeveyh’e göre bu sûre, Yâ ve Sîn harfleri ile başladığı için ...

 

Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Oku Türkçe
Yasin Suresi
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin Suresi Türkçe
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Arapça Yasin
Yasin Suresi Arapça Okunuşu
Yasin Suresi Fazileti
Türkçe Yasin Oku
Yasin Suresi Meali
Yasin Suresi 82 Ayet
Yasin Suresi Okunuşu
Yasin Türkçe
Yasin Suresi Anlamı
Yasin Anlamı
Yasin Suresi Tefsiri
Yasin Oku
Yasin Okunuşu
Popüler İçerik
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 6 Sayfa, olarak Kur'an-ı Kerimde yer alır. Cin Suresinden sonra nazil olan, 36. Suredir. Mekkidir. Seksen üç ayet, yedi yüz yirmi yedi ke...
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin süresi 9 Ayet, Yasin süresi Mekke'de nazil olmuşturve 83 ayettir. Kuran'ı kerimin en büyük süresi Yasin süresidir. Yasin suresi öldükten sonra ...
Yasin Suresi Türkçe
Yasin Suresi Türkçe
Yasin Suresi Türkçe;Bismillahirrahmanirrahiym(1) Yasin. (2) Vel kur'anil hakiym. (3) İnneke le minel murseliyn. (4) Ala sıratım müstekıym. (5) Tenziyl...
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Kuranı Kerim Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim’de bulunan surelerden birisi olan Kur'an-ı Kerim Yasin suresi aynı zamanda aynı adla anılan ilk ayetinde de ...
Arapça Yasin
Arapça Yasin
Arapça Yasin; Mekke'de indirilmiş olan ve 83 ayetten oluşan Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim'in kalbi ve en büyük suresi niteliğindedir. Yasin Suresi'nde ...
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Fazileti, Yasin suresi kuranı kerimin 36. Suresi olup fazilet bakımından birçok önemi bulunmaktadır. Zira bu sure hakkında hadisler ve ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2019