Yasin Suresi 3 Sayfa

Yasin Suresi 3 Sayfa

Yasin Suresi 3 Sayfa, Yasin suresi, vahyin doğruluğu ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberliğinin gerçek olduğuna dair Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ile başlar. Kur'an-ı Kerim, en son ve en büyük peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.s.)'e Allah tarafından gönderilen en büyük kutsal kitaptır. Kur'an'ın inmeye başlamasıyla Hz. Muhammed (s.a.s.)'in Peygamberlik görevine nail olmuştur. Kur'an-ı Kerim, inen ayet-ayet, bazen de sureler halinde parça-parça inerek 23 senede tamamlanmış oldu. İşte bu Kur'an Kerim muazzam bir kitaptır. Yüce Allah, (c.c.) kendi kelamı üzerine inkarcılara karşı kuvvetlendirmek için yemin ediyor. Çünkü, bir sözün tesirini artırma usullerinden birisi de söylenen bir şeyi yeminle dile getirmektir. Buradaki yeminin sebebi de budur. Peygamber efendimizin peygamberliğine delalet eden ve şahitlik yapan Yasin suresi Kur'an-ın Kalbidir. Ayrıca pek çok faydaları vardır. Bunlar arasında Emir Sultan Hz. şöyle buyurmaktadır; Eğer bir kimse Yasin suresini bir düşmanın şerrinden kurtulmak için veya başına gelebilecek felaketlerden korunmak niyeti ile okuyacak olursa, bu dileklerinden hangisini arzu etmiş olursa yerine gelir. Peygamber efendimizin Yasin suresi ile ilgili hadis-i şerifleri; Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de Yasin'dir. Her kim bu sureyi okursa Allah ona hatim sevabı verir. Allah yerleri ve gökleri yaratmadan bin sene önce Yasin ve Taha surelerini okudu. Bu sureleri işiten melekler, bu surelerin indirildiği ve kendileri için inen Muhammed ümmetine müjdeler olsun. Bu sureleri okuyan dillere müjdeler olsun, demiştir.

Yasin Suresi 3 Sayfa, "Bismillahirrahmanirrahim"
 • Vema enzelna ala gavmihi mim-bağdihi min cundim-mines-semai vema künna munzilin.
 • İn kanet illa sayhatev-vahiteden feizahum hamidün.
 • Ya hasreten alel ibad. Ma ye'tikum mir-rasulin illa kanu bihi yestehziun.
 • Elem yerav kem ehlekna gablehum minel guruni ennehum ileyhim la yerciun.
 • Ve in küllül-lemma cemiul-ledeyna muhdarun.
 • Ve ayetül-lehümül erdul meyteh. Ehyaynaha ve ehracna minha habben feminhu ye'kulün.
 • Vecealna fiha cennatim-min nahiliv-ve ağnabiv-ve feccerna fiha minel uyun.
 • Liye'kulu min semerihi vema amilethu eydihim. Efela yeşkurun.
 • Subhanellezi halegal ezvace külleha mimma tünbitül erdu ve min enfusihim ve mimma la yağlemun.
 • Ve ayatül-lehumul-leyl. Nesla hu minhun-nehara feizahüm muzlimün.
 • Veşşemsu tecri limustegarril-leha. Zalike tagdirul azizil alim.
 • Vel gamera gaddernahu mena zile hatta ade kel urcunil gadim.
 • Leşşemsu yembeği leha en tudrikel gamera velelleylu sabigun-nehar. Ve küllün fi felekiy-yesbahun.
Yasin Suresi 3 Sayfa, "Rahman ve Rahim olan Allah (c.c.)'in adıyla"
 • Biz arkasından kavminin üzerine onları cezalandırmak için gökten hiç bir ordu indirmedik. İndirecek de değildik.
 • Sadece korkunç bir ses oldu. Bir anda sönüp gittiler.
 • Yazıklar olsun o kullara, kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı.
 • Görmedilermi ki, kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi, onlar artık kendilerine dönüp gelmiyorlar.
 • Onlar bir gün toplanıp, sadece bizim huzurumuza geleceklerdir.
 • Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz ona hayat verdik ve ondan taneler çıkardık da onlardan yerler.
 • Biz orada hurmalıklardan ve üzüm bağlarından bahçeler yaptık. İçlerinde pınarlardan sular fışkırttık.
 • Bunları onların elleri yapmış değildir. Hala şükretmeyecekler mi?
 • Yerin bitkilerinden, kendi nefislerinden ve daha bilmeyecekleri şeylerden bütün çiftleri yaratanın şanı yücedir.
 • Gece de onlar için bir delildir. Biz ondan gündüzü çıkarırız, bir de bakarlar ki karanlığın içinde kalmışlardır.
 • Güneş de bir delildir ki kendi yörüngesinde akıp gidiyor. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.
 • Ay'a gelince ona evreler belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalının yay haline dönmüştür.
 • Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçer. Her ikisi de kendi yörüngesinde yüzerler.
Son Güncelleme : 03.12.2018 12:19:37
Yasin Suresi 3 Sayfa ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Yasin Suresi 3 Sayfa Yorumları

şifre Kırmızı sayı

4 Yorum Yapılmış "Yasin Suresi 3 Sayfa"
Ezberleme yardımcı oldu
Nadire . 31.03.2019 13:58:48
CEVAP YAZ
Çok teşekkürler çok işime yaradı
Meryem . 07.03.2019 20:31:10
CEVAP YAZ
Selamün aleyküm. yanlış yazmışsınız gibi okuyorum belki hata bendedir ama bir kontrol edin isterseniz. Ya hasreten alel ibad. Ma yetikum değil Ya hasreten alel ibad. Ma yetihum olacak.
İhsan . 09.10.2018 15:01:53
CEVAP YAZ
Allah razı olsun kardeşim
Muhterem Bir Dost . 05.09.2018 11:31:48
CEVAP YAZ
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin suresinden sonra neden dua okunur; Kur'an-ı Kerim'in kalbi olan Yasin Suresi oldukça önemli ve değerli bir suredir. Yasin Suresi genel anlamda diğer ayet ve surelerin özeti olarak bilinir. Yasin Suresi çok güçlü ve zengin bir sure olduğundan he...
Yasin Duası
Yasin Duası
Yasin duası, Yasin-i sure-i şerif okuduktan sonra peşinden okunan bir duadır. Yasin suresi ile yapılan duaların kabul olması için, bu duanın tesirini artırır. Yasin Duası Arapça Okunuşu;E’uzu billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.Elhamd...
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Suresi Tecvitli : Yâsin sûresi. tecvitli okunuşu, okuma kuralları, â, î ve û harfleri uzatılarak okunur. [k] h, hırıltılı he demektir. Transkripsiyonda yani okuma tekniğinde harfler olduğu gibi değil, tecvit kurrallarına göre uğradığı değişime...
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Bağışlama Duası
Yasin bağışlama duası, Hz. Peygamberimiz S.A.V. buyurdu ki, her şeyin bir kalbi bulunmaktadır. Kuran'ın kalbi de Yasin süresidir. Bu nedenle bu süreyi şerifi okuyana Allah'ı teala Yasin'in hariç 10 defa okunmuş sevabı verir. Bu nedenle Müslüman alemi...
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 2. Sayfa, toplam altı sayfadan oluşan ve Kuranı Kerim'in kalbi niteliğinde bulunduğu hadislerde belirtilen Yasin suresinin 2. sayfasında, bir belde halkından bahsedilmektedir. Bu belde halkı, üç elçi birden gönderilmesine rağmen, inkarcı...
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa, Yasin Suresi Kur'an-ı Kerim' in kalbidir. Yasin Suresi çok güzel ve hayırlı bir duadır. Yasin Suresini okumanın çok büyük sevapları vardır. Bunun için sürekli okunması çok sevaptır. Ayrıca okunduğu gibi hac sevabı yazılan bir du...
Yasin
Yasin
Yasin, Kuran-ı Kerim’de yer alan surelerden birisi olan Yasin aynı zamanda aynı adla geçen birinci ayetinde de bulunması itibariyla hem surenin adıdır ve hem de kendi başına bir ayettir. Kuran’da yer alan surelerin otuz altıncısı olarak bilinmekte...
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Süresi Türkçe Okunuşu: Mekke döneminde inmiştir ve 83 âyettir. Sûre adını ilk âyeti oluşturan Yasin'den almıştır. Yasin süresi Türkçe okunuşu:Bismillahirrahmanirrahim1. Yasin2. Vel kur'anil hakiym3. İnneke le minel murseliyn4. Ala sıratım müste...
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi 4. Sayfa, Mekke' de inmiş olduğu bildirilen Yasin suresi, 83 ayettir ve adını ilk ayette geçmekte olan "Ya-sin" harflerinden almıştır. Kuran' da 36. suredir.Cin suresinden sonra inmiştir ve Kuran' ın kalbi olarak kabul edilmiştir. Biz mü...
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Latince, Yasin suresi Kuran-ı kerimde yer alan, 36. Suredir. Cin sitesinden sonra gelir. Seksen üç ayet olup, Mekke'de inmiştir. Allah'ın kudreti, yaratma, cennet, cehennemden, kıyametten bahsedilmekte, insanların ders alması için uyar...
Yasin Suresi Oku Türkçe
Yasin Suresi Oku Türkçe
Semavi Dinler ve Kutsal KitaplarAllah tarafından vahiy aracılığı ile bir kitapla desteklenen dinlere semavi dinler denilmektedir. Bu dinlerin ortak özelliği, gönderildikleri kitleye öncelikle kendi dillerinde hitap etmesi, bir sonraki aşamada ise tüm...
Yasin Suresi
Yasin Suresi
Yasin Suresi, Ayetlerinin sayısı Cumhur’a göre 82, Kûfeliler’e göre ise 83’dür. Sûrenin kelimelerinin sayısı 727, harflerinin sayısı 3000, fasılaları mim ve nun’durLügatçilerden Halil ve Sibeveyh’e göre bu sûre, Yâ ve Sîn harfleri ile başladığı için ...

 

Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Oku Türkçe
Yasin Suresi
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin Suresi Türkçe
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Arapça Yasin
Yasin Suresi Arapça Okunuşu
Yasin Suresi Fazileti
Türkçe Yasin Oku
Yasin Suresi Meali
Yasin Suresi 82 Ayet
Yasin Suresi Okunuşu
Yasin Türkçe
Yasin Suresi Anlamı
Yasin Anlamı
Yasin Suresi Tefsiri
Yasin Oku
Yasin Okunuşu
Popüler İçerik
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 6 Sayfa, olarak Kur'an-ı Kerimde yer alır. Cin Suresinden sonra nazil olan, 36. Suredir. Mekkidir. Seksen üç ayet, yedi yüz yirmi yedi ke...
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin süresi 9 Ayet, Yasin süresi Mekke'de nazil olmuşturve 83 ayettir. Kuran'ı kerimin en büyük süresi Yasin süresidir. Yasin suresi öldükten sonra ...
Yasin Suresi Türkçe
Yasin Suresi Türkçe
Yasin Suresi Türkçe;Bismillahirrahmanirrahiym(1) Yasin. (2) Vel kur'anil hakiym. (3) İnneke le minel murseliyn. (4) Ala sıratım müstekıym. (5) Tenziyl...
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Kuranı Kerim Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim’de bulunan surelerden birisi olan Kur'an-ı Kerim Yasin suresi aynı zamanda aynı adla anılan ilk ayetinde de ...
Arapça Yasin
Arapça Yasin
Arapça Yasin; Mekke'de indirilmiş olan ve 83 ayetten oluşan Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim'in kalbi ve en büyük suresi niteliğindedir. Yasin Suresi'nde ...
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Fazileti, Yasin suresi kuranı kerimin 36. Suresi olup fazilet bakımından birçok önemi bulunmaktadır. Zira bu sure hakkında hadisler ve ...
Yasin Suresi Arapça Okunuşu
Yasin Suresi Arapça Okunuşu
Yasin Suresi Arapça Okunuşu, Yasin suresi, Mekke'de inmiş olup musaf'ta 36. sıradadır ve toplam 83 ayettir. Sure genel olarak üç ana konudan bahseder....
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2019