Yasin Anlamı

Yasin Anlamı

Yasin Anlamı, Üç ana konuyu kapsayan ve Mekke'de inmiş olan Yasin Suresi, 83 ayetten oluşur ve Kuranı Kerim'in en büyük suresi olarak bilinir. Öldükten sonra yeniden dirilmeyi, iman ve Allah'ın birliğini gösteren kesin delillerden oluşur. Hesaba çekilmenin gerçekliğini dair kesin delillere anlatıp son bulur.

Yasin anlamı;
1- Yâ,sîn.
2- Hikmetli Kuran'a andolsun.
3- Sen risâlet ile gönderilen peygamberlerdensin.
4- Doğru bir yol üzerindesin.
5- Kur'an güçlü Allah'ın indirdiği kitaptır.
6- Atalarının korkutulmamasından dolayı gaflet içinde olan kavmi uyarasın diye gönderildin.
7- And olsun ki onların çoğunun üzerinde hakkın vardır. Artık onlar iman etmezler.
8- Çünkü biz onların boyunlarına kelepçeler geçirdik. Bu nedenle dik başlılardır.
9- Biz bunların önlerinden ve arkalarından set çektik, baksalar da göremezler.
10- Ve onları uyarsan da uyarmasan da inanmazlar.
11- Ancak sen zikri takip edenleri ve görmeden Rahmandan korkan kimseleri sakındırırsın. İste onları mağfiretle ve güzel bir mükafatla müjdele.
12- Gerçekten biz ölüleri diriltiriz ve bıraktıkları eserleri açık bir şekilde kitaba geçiririz.
13- Onlara o şehir halkının halini anlat, onlara elçiler varmıştı.
14- Hani onlara iki elçi göndermiştik. Bunlar yalanladılar. Bizde onlara bir üçüncü ile izzet verdik de varıp biz size gönderilen elçileriz dediler.
15- Onlar siz bizim gibi bir beşerden başka bir şey değilsiniz. Rahman hiçbir şey indirmedi, siz ancak yalan söylüyorsunuz.
16- Elçiler, Rabbimiz biliyor ki inanın biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz.
17- ''Açık bir tebliğden başkası ise bizim üstümüze görev değildir'' dediler.
18- Onlar: ''Biz sizinle yolsuzluğa düştük, vazgeçmezsiniz eğer sizi taşları ve bizden size bir azap dokunur" dediler.
19- Elçiler: "Size öğüt verildi diye mi uğursuzluğa uğradınız? Doğrusu siz israfı ibadet etmiş bir kavimsiniz."
20- O sırada şehrin ucundan bir adam geldi ve: ''Ey hemşerilerim! Uyun elçilere!''
21- Sizden bir karşılık beklemeyen o zatlara uyun.
22- Hem ben, beni yaradan Allah'a niçin kulluk etmeyeyim?!! Hepiniz O' na döndürüleceksiniz.
23- Ben hiç ondan başka ilâhlar edinir miyim? Eğer o Rahman bana bir zarar dileyecek olsa, onlar beni kurtaramazlar.
24- Şüphesiz ki ben o zaman apaçık bir sapıklık içinde olurum.
25- Şüphesiz ki ben, Rabbinize iman ettim. "Gelin beni dinleyin" dedi.
26- Ona: "Haydi gir cennete" denildi O ise: ''Ne olurdu kavmim bilseydi!"
27- "Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram olunan kullardan kıldığını bilselerdi" dedi.
28- Arkasından ise kalbinin üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirecek de değildik.
29- Sadece korkunç sesten başka bir şey değildi, hemen sönüverdiler.
30- Yazıklar olsun, Ne Hasret okullara ki, kendilerini gelen her peygamber ile alay ediyorlardı.
31- Görmediler mi ki, kendilerinden önce nice kavimler helak etmişiz. Onlar hiç dönüp gelmiyorlar mı?
32- Ancak hepsi toplanıp bizim huzurumuza getirilmişlerdir.
33- Onlara, ölü toprak bir delildir. Biz ona hayat verdik ve ondan taneler çıkardık da ondan yiyip duruyorlar.
34- Ve orada hurmalıklardan, üzüm bağlarından bahçeler yaptık, içlerinde pınarlar akıttık.
35- Bunu kendi yetiştirdiklerinden yesinler diye yaptık. Hala şüphe etmeyecekler mi?
36- Yerin bitkilerinden, kendi nefislerinden ve bilmedikleri bir çok şeyden çiftleri yaratan Allâh münezzehtir.
37- Onlara gece bir delildir. Gündüzün ışığını çektiğimizde karanlık içinde kalırlar.
38- Güneş de etrafında akıp gidiyor. Bu güçlü ve alim Allah'ın takdiridir.
39- Ay için de bir yörünge tayin ettik. Nihayet döner, ilerlerken eğri hurma dalı gibi olur.
40- Ne güneş aya çatışır, ne de gece gündüzü geçer. Hepsi kendi yörüngesinde yüzerler.
41- Onların nesilleriyle dolu gemileri taşımamızda onlara bir delildir.
42- Ve bunun gibi nice şeyler yarattık.
43- Dilersek onları denizde boğarız da ne kimse feryatlarına yetişir, ne de onlar kurtarılırlar.
44- Ancak bir rahmet ve bir zamana kadar dünyadan faydalandırmamız müstesna.
45- Önünüzdekinden ve arkanızdakinden korkun ki rahmet olunasınız.
46- Kendilerine Rablerinin ayeti gönderilince yüz çevirdiler.
47- Allah'ın size rızık verdiği şeylerden hayra sarf edin dendiğinde ''Allah dilediği zaman herkesi doyurur, siz aldanıyorsunuz'' derler.
48- Eğer doğru söyleyenlerden iseniz bu va'd ne zaman yerine gelecek derler.
49- Sadece birinci sayhaya bakıyorlar. Onları birbiriyle çekişip dururken yakalayıverir.
50- O zaman bir vaziyette bile bulunamazlar, ailelerinin yanına da dönemezler.
51- Bir de ikinci sur üfürülmüştür, ne baksınlar, kabirlerinden Rablerine doğru akın ediyorlar.
52- ''Eyvah başımıza gelenler'' derler. ''Allah'ın buyurduğu bu imiş o peygamberler doğru söylemiş'' derler.
53- Başka değil, o tek sayhadır, derhal hepsi toplanmış huzurumuza getirilmişlerdir
54- Artık bugün hiç kimse haksızlıkla karşılaşmayacak ancak, yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz.
55- Gerçekten cennetlikler bugün güzel nimetler içinde zevk etmektedirler.
56- Kendileri ve eşleri gölgelerde koltuklara yaslanmışlardır.
57- Onlara orada bir sürü meyve vardır. Hem orada ne isterlerse hepsi var.
58- Onlara Rahim olan Rablerinden bir de selam vardır.
59- Buyurur ki: Ey günahkarlar bugün sizler bir tarafa ayrılın.
60- Ey Adem oğulları, ben size şeytana kulluk etmeyin o size apaçık bir düşmandır.
61- Bana kulluk edin bu doğru yol demedim mi?
62- Yemin olsun ki, içinizden pek çoğu yoldan çıkardı. Ya, o zaman aklınız yok muydu?
63- Yaptığınızın karşılığında vadedilen cehennemdir.
64- İnkârlarınızın karşılığında girin oraya.
65- Bugün biz onların ağızlarını mühürleriz de neler kazandıklarını bize elleri söyler, ayakları da şahitlik eder.
66- Hem dilesek gözlerini silme kör ediverirdik. Yolda dökülür kalırlardı yolu nasıl görürler ki?
67- Yine dileseydik kendilerini oldukları yerde değiştiriverirdik de, ne ileri gidebilirlerdi, ne dönebilirlerdi.
68- Bununla beraber her kimin ömrünü uzatıyorsak hayatı başa doğru geriliyor. Hâlâ da akıllanmayacak var mı?
69- Biz ona şiir öğretmedik bu ona yaraşmaz da. O, sadece fikir ve Kur'an'dır.
70- Diri olanları uyarmak kâfirlere de azabın hak olması için ...
71- Şunu da görmediler mi ki, biz onlara hayvanlar yaratmışız da onlara sahip bulunuyorlar.
72- Bu hayvanları emirlerine verdik, hem onlardan binitleri var, hem de onlardan yiyorlar.
73- Bunlarda onlar için birçok faydalar var ve türlü içecekleri de var. Hâlâ şükür etmeyecekler mi?
74- Tuttular da Allah'tan başka ilahlar edindiler. Güya yardım olunacaklar.
75- Onlardan onlara yardım gelmez. Kendileri o ilahlar için hazırlanmış askerlerdir.
76- O halde onların lakırdıları Seni üzmesin. Biz, onların içlerini de biliriz dışlarını da.
77- İnsan görmedimi ki, biz kendisini bir nutfeden yarattık da şimdi bize düşman kesildi.
78- Yaratılışını unutarak bize bir de misal fırlattı. ''Kim diriltecekmiş o çürümüş kemikleri'' dedi.
79- De ki: Onları İlk önce kim inşa etmişse o diriltir ve o, her çeşit yaratmayı ve yaratılmışı bilir.''
80- O ki, size yeşil ağaçtan ateş yaptı da, ondan tutuşturup durursunuz.
81- Gökleri ve yeri yaratan, onlar gibisini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. Çünkü o, her şeyi bilendir.
82- Bir şeyin olmasını dileyince ona sadece "ol!" der ve o da hemen oluverir.
83- O halde her şeyin mülkü ve kudreti elinde olan Allah münezzehtir. Siz ancak O'na döndürüleceksiniz.
Son Güncelleme : 06.12.2018 17:00:30
Yasin Anlamı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Yasin Anlamı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Yasin Anlamı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin suresinden sonra neden dua okunur; Kur'an-ı Kerim'in kalbi olan Yasin Suresi oldukça önemli ve değerli bir suredir. Yasin Suresi genel anlamda diğer ayet ve surelerin özeti olarak bilinir. Yasin Suresi çok güçlü ve zengin bir sure olduğundan he...
Yasin Duası
Yasin Duası
Yasin duası, Yasin-i sure-i şerif okuduktan sonra peşinden okunan bir duadır. Yasin suresi ile yapılan duaların kabul olması için, bu duanın tesirini artırır. Yasin Duası Arapça Okunuşu;E’uzu billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.Elhamd...
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Suresi Tecvitli : Yâsin sûresi. tecvitli okunuşu, okuma kuralları, â, î ve û harfleri uzatılarak okunur. [k] h, hırıltılı he demektir. Transkripsiyonda yani okuma tekniğinde harfler olduğu gibi değil, tecvit kurrallarına göre uğradığı değişime...
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Bağışlama Duası
Yasin bağışlama duası, Hz. Peygamberimiz S.A.V. buyurdu ki, her şeyin bir kalbi bulunmaktadır. Kuran'ın kalbi de Yasin süresidir. Bu nedenle bu süreyi şerifi okuyana Allah'ı teala Yasin'in hariç 10 defa okunmuş sevabı verir. Bu nedenle Müslüman alemi...
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 2. Sayfa, toplam altı sayfadan oluşan ve Kuranı Kerim'in kalbi niteliğinde bulunduğu hadislerde belirtilen Yasin suresinin 2. sayfasında, bir belde halkından bahsedilmektedir. Bu belde halkı, üç elçi birden gönderilmesine rağmen, inkarcı...
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa, Yasin Suresi Kur'an-ı Kerim' in kalbidir. Yasin Suresi çok güzel ve hayırlı bir duadır. Yasin Suresini okumanın çok büyük sevapları vardır. Bunun için sürekli okunması çok sevaptır. Ayrıca okunduğu gibi hac sevabı yazılan bir du...
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa, Yasin suresi, vahyin doğruluğu ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberliğinin gerçek olduğuna dair Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ile başlar. Kur'an-ı Kerim, en son ve en büyük peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.s.)'e Allah tarafından...
Yasin
Yasin
Yasin, Kuran-ı Kerim’de yer alan surelerden birisi olan Yasin aynı zamanda aynı adla geçen birinci ayetinde de bulunması itibariyla hem surenin adıdır ve hem de kendi başına bir ayettir. Kuran’da yer alan surelerin otuz altıncısı olarak bilinmekte...
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Süresi Türkçe Okunuşu: Mekke döneminde inmiştir ve 83 âyettir. Sûre adını ilk âyeti oluşturan Yasin'den almıştır. Yasin süresi Türkçe okunuşu:Bismillahirrahmanirrahim1. Yasin2. Vel kur'anil hakiym3. İnneke le minel murseliyn4. Ala sıratım müste...
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi 4. Sayfa, Mekke' de inmiş olduğu bildirilen Yasin suresi, 83 ayettir ve adını ilk ayette geçmekte olan "Ya-sin" harflerinden almıştır. Kuran' da 36. suredir.Cin suresinden sonra inmiştir ve Kuran' ın kalbi olarak kabul edilmiştir. Biz mü...
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Latince, Yasin suresi Kuran-ı kerimde yer alan, 36. Suredir. Cin sitesinden sonra gelir. Seksen üç ayet olup, Mekke'de inmiştir. Allah'ın kudreti, yaratma, cennet, cehennemden, kıyametten bahsedilmekte, insanların ders alması için uyar...
Yasin Suresi Oku Türkçe
Yasin Suresi Oku Türkçe
Semavi Dinler ve Kutsal KitaplarAllah tarafından vahiy aracılığı ile bir kitapla desteklenen dinlere semavi dinler denilmektedir. Bu dinlerin ortak özelliği, gönderildikleri kitleye öncelikle kendi dillerinde hitap etmesi, bir sonraki aşamada ise tüm...

 

Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Oku Türkçe
Yasin Suresi
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin Suresi Türkçe
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Arapça Yasin
Yasin Suresi Arapça Okunuşu
Yasin Suresi Fazileti
Türkçe Yasin Oku
Yasin Suresi Meali
Yasin Suresi 82 Ayet
Yasin Suresi Okunuşu
Yasin Türkçe
Yasin Suresi Anlamı
Yasin Anlamı
Yasin Suresi Tefsiri
Yasin Oku
Yasin Okunuşu
Popüler İçerik
Yasin Suresi
Yasin Suresi
Yasin Suresi, Ayetlerinin sayısı Cumhur’a göre 82, Kûfeliler’e göre ise 83’dür. Sûrenin kelimelerinin sayısı 727, harflerinin sayısı 3000, fasılaları ...
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 6 Sayfa, olarak Kur'an-ı Kerimde yer alır. Cin Suresinden sonra nazil olan, 36. Suredir. Mekkidir. Seksen üç ayet, yedi yüz yirmi yedi ke...
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin süresi 9 Ayet, Yasin süresi Mekke'de nazil olmuşturve 83 ayettir. Kuran'ı kerimin en büyük süresi Yasin süresidir. Yasin suresi öldükten sonra ...
Yasin Suresi Türkçe
Yasin Suresi Türkçe
Yasin Suresi Türkçe;Bismillahirrahmanirrahiym(1) Yasin. (2) Vel kur'anil hakiym. (3) İnneke le minel murseliyn. (4) Ala sıratım müstekıym. (5) Tenziyl...
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Kuranı Kerim Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim’de bulunan surelerden birisi olan Kur'an-ı Kerim Yasin suresi aynı zamanda aynı adla anılan ilk ayetinde de ...
Arapça Yasin
Arapça Yasin
Arapça Yasin; Mekke'de indirilmiş olan ve 83 ayetten oluşan Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim'in kalbi ve en büyük suresi niteliğindedir. Yasin Suresi'nde ...
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Fazileti, Yasin suresi kuranı kerimin 36. Suresi olup fazilet bakımından birçok önemi bulunmaktadır. Zira bu sure hakkında hadisler ve ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2019