Yasin

Yasin

Yasin, Kuran-ı Kerim’de yer alan surelerden birisi olan Yasin aynı zamanda aynı adla geçen birinci ayetinde de bulunması itibariyla hem surenin adıdır ve hem de kendi başına bir ayettir. Kuran’da yer alan surelerin otuz altıncısı olarak bilinmektedir. Musaf halinde bulunan kitaptaki sayfa numarası yeri ise 439-445 numaralı sayfalar arasında yer aldığı bilinmektedir. Yani 6 sayfadır. Yasin suresi seksen üç ayetten oluşmaktadır. Yasin süresinde Arapça kelimelerin sayısı 727 iken harf sayısı tam olarak üçbindir. Fasılası ise mim ve nun harflerinden oluşmaktadır. Mekke’de nazil olması sebebi ile Mekki surelerden birisi olup Cin suresinden hemen sonra nazil olduğu bilinmektedir. Ancak Elmalılı Hamdi Yazır tarafından ele alınan Hak Dini Kuran Dili adlı tefsir kitabında kırk beşinci ve on ikinci ayetlerinin Medeni yani Medine’de nazil olduğu ile ilgili rivayetlerin olduğu belirtilmektedir.

Yasin Suresinin İsimleri

Sureye ismini veren ilk ayet ya ile sin harflerinden oluştuğu için sure Yasin suresi olarak anılmaktadır. Bunun ile birlikte bu sure için kalbul kuran yani kuranın kalbi de denilmektedir. Aynı zamanda da Azime, Müdafa-i Kadiye ve Muimme adı ile de anıldığı bilinmektedir. Bu isimlerin anlamları ise şunlardır:

  • Azime: Tek sahibi olan Allah’ın hemen yanında şerefli adı ile zikredilen olarak bilinmektedir.
  • Muimme: Sahibine ahret ve dünya hayatında kazanımlar sağlayan ve ondan dünya ile ahret hayatında bulunan korkuların giderilmesini sağlayan anlamı bulunmaktadır.
  • Müdafa i Kadiye: onun ile amel eden ya da onu okuyan sahibinin başına gelebilecek her türlü fenalığı ve azgınlığı def eden anlamı bulunmaktadır.

Yasin suresine adını veren ya ile sin harflerinin ne olduğu hakkında alimlerin aktarmış olduğu birçok rivayet söz konusudur. Ancak bu her iki harfinde gerçek manadaki anlamını yalnızca Allah bilmektedir.

Yasin Suresinde Hakkında

Yasin suresinin kısımları kısa kısa ayetlerden meydana gelmektedir. Ancak bu durum Rahman suresinde olduğu kadar kısa değildir. Bu surede oldukça seri ve etkili uyarılar yer almaktadır. Bu sebepten ötürü ayetlerin kısa cümlelerden oluştuğunu söyleyebiliriz. Özellikle de surenin birçok yerinde doğrudan insanın kalbine hitap eden oldukça etkili uyarılar ve ikazlar dikkat çeken bir husustur.

Yasin suresinin temeli ve ana hedefi İslam inancının temellerini oluşturmaktır. Bu sebepten ötürü surenin ilk ayetleri boyunca kuran ve peygamberlik makamının önemine dikkat çekmektedir. Bunun ilk dört ayetinden yola çıkarak yorumlayan tefsir alimleri bulunmaktadır. Yasin suresinin ilk dört ayeti ise şöyledir:

Yasin. Hikmet sahibi olan Kuran’a yemin (and) olsun. Sen elbetteki gönderilen elçilerden birisin. Dosdoğru bir yolda olan, yani çok merhamet sahibi ve üstün olan Allah’ın yeryüzüne indirdiği Kuran’ın yolu üzerindesindir.

Bu dört ayette vurgulanmış olduğu gibi Yüce Yaratan surenin ismi olan ya ile sin harfleri ile Kuran’a yemin edip peygamberin elçiliği konusunda ve doğru yolda ayrılmadığı hususunda kesin ikazı bulunmaktadır. Surenin devamında ise kendi toplumuna peygamber gönderildiği halde peygamberlerini dinlemeyen onları yalanlayan kişilerin kötü durumu anlatılmaktadır. Özellikle de peygamberi yalanlayanların başına gelen oldukça kötü ve vahim durum sert bir dil ile anlatılmıştır. Surenin sonuna doğru gelindiğinde ise yine peygamberlik hususuna ve Hz. Peygamber (s.a.s) ile ilgili bilgiler verilmiştir.

Mekki yani Mekke’de nazil olduğu bilinen diğer surelerde olduğu gibi bu surede de itikad ve iman ile ilgili bir takım hususlara değinilmiştir. Bu surede özellikle kıyamet durumlarından, daha önce yaşayan insanların başından geçen ibretlik hikayelerden söz edilmektedir. Aynı zamanda dikkat çeken bir diğer husus ise Allah (c.c.) varlığı, üstün ve yetkin gücü, birliği ile kuvveti ile ilgili konular hakkında bilgi verilmektedir.

Yasin Suresinde Anlatılanlar

Yasin suresinde özellikle Allah’ın kudret ve kuvvetini belirten delillere sık sık rastlamak mümkündür. Bu durum bir çok ayette kıssadan hisseler yardımı ile anlatılmaya çalışılmıştır. Bu sayede bu konunu daha iyi anlaşılması sağlanmıştır. Bunun ile birlikte Yasin suresinde anlatılan konulardan birkaçını şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Ölü halde bulunan toprakların yeşererek tekrardan hayat bulacağını konusu
  • Günün batması ile birlikte karanlık içinde kalan gecenin manzarası ve durumu
  • Kendi yörüngesinden sapmayarak devam eden güneş yıldızının görünümün neler olduğu
  • Son haline kadar kuru haldeki bir hurma dalına kadar gelince dönebilen ve konaklara yavaşça uğrak yapan ayın halinden
  • Çeşitli yükleri ile insanları taşıyan gemilerin su yüzünde nasıl taşındığı ve suyun taşımadaki gücü ile ilgili ibretlik hadisesi gibi birçok husustan bahsedilmektedir.
  • Cennet ile cehennemden haberler verilmiştir. Bu durumların aklı eren her insan için düşünülmesi gereken ibretlik hadiseler olarak yaratıldığı belirtilmiştir. Bunun ile birlikte Yasin suresinde ahret yurdu ile ilgili derin konular anlatılmaktadır.

Son Güncelleme : 03.05.2021 07:28:11
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. VELİ ATAY - 03.05.2021 07:28:11
Yasin ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Yasin Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Yasin"
bu site çok güzel ya çok beğeniyorum
Feyza . 12.03.2019 10:41:01
CEVAP YAZ
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin suresinden sonra neden dua okunur; Kur'an-ı Kerim'in kalbi olan Yasin Suresi oldukça önemli ve değerli bir suredir. Yasin Suresi genel anlamda diğer ayet ve surelerin özeti olarak bilinir. Yasin Suresi çok güçlü ve zengin bir sure olduğundan he...
Yasin Duası
Yasin Duası
Yasin duası, Yasin-i sure-i şerif okuduktan sonra peşinden okunan bir duadır. Yasin suresi ile yapılan duaların kabul olması için, bu duanın tesirini artırır. Yasin Duası Arapça Okunuşu;E’uzu billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.Elhamd...
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Suresi Tecvitli : Yâsin sûresi. tecvitli okunuşu, okuma kuralları, â, î ve û harfleri uzatılarak okunur. [k] h, hırıltılı he demektir. Transkripsiyonda yani okuma tekniğinde harfler olduğu gibi değil, tecvit kurrallarına göre uğradığı değişime...
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Bağışlama Duası
Yasin bağışlama duası, Hz. Peygamberimiz S.A.V. buyurdu ki, her şeyin bir kalbi bulunmaktadır. Kuran'ın kalbi de Yasin süresidir. Bu nedenle bu süreyi şerifi okuyana Allah'ı teala Yasin'in hariç 10 defa okunmuş sevabı verir. Bu nedenle Müslüman alemi...
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 2. Sayfa, toplam altı sayfadan oluşan ve Kuranı Kerim'in kalbi niteliğinde bulunduğu hadislerde belirtilen Yasin suresinin 2. sayfasında, bir belde halkından bahsedilmektedir. Bu belde halkı, üç elçi birden gönderilmesine rağmen, inkarcı...
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa, Yasin Suresi Kur'an-ı Kerim' in kalbidir. Yasin Suresi çok güzel ve hayırlı bir duadır. Yasin Suresini okumanın çok büyük sevapları vardır. Bunun için sürekli okunması çok sevaptır. Ayrıca okunduğu gibi hac sevabı yazılan bir du...
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa, Yasin suresi, vahyin doğruluğu ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberliğinin gerçek olduğuna dair Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ile başlar. Kur'an-ı Kerim, en son ve en büyük peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.s.)'e Allah tarafından...
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Süresi Türkçe Okunuşu: Mekke döneminde inmiştir ve 83 âyettir. Sûre adını ilk âyeti oluşturan Yasin'den almıştır. Yasin süresi Türkçe okunuşu:Bismillahirrahmanirrahim1. Yasin2. Vel kur'anil hakiym3. İnneke le minel murseliyn4. Ala sıratım müste...
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi 4. Sayfa, Mekke' de inmiş olduğu bildirilen Yasin suresi, 83 ayettir ve adını ilk ayette geçmekte olan "Ya-sin" harflerinden almıştır. Kuran' da 36. suredir.Cin suresinden sonra inmiştir ve Kuran' ın kalbi olarak kabul edilmiştir. B...
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi  Latince, Yasin suresi Kuran-ı kerimde yer alan, 36. Suredir. Cin sitesinden sonra gelir. Seksen üç ayet olup, Mekke'de inmiştir.  Allah'ın kudreti, yaratma, cennet, cehennemden, kıyametten bahsedilmekte, insanların d...
Yasin Suresi Oku Türkçe
Yasin Suresi Oku Türkçe
Semavi Dinler ve Kutsal KitaplarAllah tarafından vahiy aracılığı ile bir kitapla desteklenen dinlere semavi dinler denilmektedir. Bu dinlerin ortak özelliği, gönderildikleri kitleye öncelikle kendi dillerinde hitap etmesi, bir sonraki aşamada ise tüm...
Yasin Suresi
Yasin Suresi
Yasin Suresi, Ayetlerinin sayısı Cumhur’a göre 82, Kûfeliler’e göre ise 83’dür. Sûrenin kelimelerinin sayısı 727, harflerinin sayısı 3000, fasılaları mim ve nun’durLügatçilerden Halil ve Sibeveyh’e göre bu sûre, Yâ ve Sîn harfleri ile başladığı için ...

 

Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Oku Türkçe
Yasin Suresi
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin Suresi Türkçe
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Arapça Yasin
Yasin Suresi Arapça Okunuşu
Yasin Suresi Fazileti
Türkçe Yasin Oku
Yasin Suresi Meali
Yasin Suresi 82 Ayet
Yasin Suresi Okunuşu
Yasin Türkçe
Yasin Suresi Anlamı
Yasin Anlamı
Yasin Suresi Tefsiri
Yasin Oku
Yasin Okunuşu
Popüler İçerik
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 6 Sayfa, olarak Kur'an-ı Kerimde yer alır. Cin Suresinden sonra nazil olan, 36. Suredir. Mekkidir. Seksen üç ayet, yedi yüz yirmi yedi ke...
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin süresi 9 Ayet, Yasin süresi Mekke'de nazil olmuşturve 83 ayettir. Kuran'ı kerimin en büyük süresi Yasin süresidir. Yasin suresi öldükten sonra ...
Yasin Suresi Türkçe
Yasin Suresi Türkçe
Yasin Suresi Türkçe;Bismillahirrahmanirrahiym(1) Yasin. (2) Vel kur'anil hakiym. (3) İnneke le minel murseliyn. (4) Ala sıratım müstekıym. (5) Tenziyl...
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Kuranı Kerim Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim’de bulunan surelerden birisi olan Kur'an-ı Kerim Yasin suresi aynı zamanda aynı adla anılan ilk ayetinde de ...
Arapça Yasin
Arapça Yasin
Arapça Yasin; Mekke'de indirilmiş olan ve 83 ayetten oluşan Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim'in kalbi ve en büyük suresi niteliğindedir. Yasin Suresi'nde ...
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Fazileti, Yasin suresi kuranı kerimin 36. Suresi olup fazilet bakımından birçok önemi bulunmaktadır. Zira bu sure hakkında hadisler ve ...
Yasin Suresi Arapça Okunuşu
Yasin Suresi Arapça Okunuşu
Yasin Suresi Arapça Okunuşu, Yasin suresi, Mekke'de inmiş olup musaf'ta 36. sıradadır ve toplam 83 ayettir. Sure genel olarak üç ana konudan bahseder....
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021