Yasin Meali

Yasin Meali

Yasin Meali;Kur'an-ı anlamak için Arapça bilmek bizler için bulunmaz bir fırsattır. Fakat Arapça bilmemekte anlayabilmemiz için bir engel teşkil etmez. Kur-an şüphesiz her ayetinde bizlere mesajlar veriyor. Kur'an-ı Kerimi Arapça okuyarak Allah'ın emrini yerine getirip meal ve tefsir ile de okuduğumuzu anlayıp hayatımıza geçirmeliyiz.
 • (1) Yasin
 • (2-6) Ey Muhammed! Daima galip ve çok merhametli olan Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Hâkim'e yemin ederim ki, sen, daha önce ataları uyarılmayan ve bu yüzden gaflet içinde bulunan bir kavmi uyarman için dosdoğru bir yol üzere gönderilmiş bir Peygambersin.
 • (7) Şurası muhakkaktır ki, onların çoğu hakkındaki hüküm kesinleşmiştir; bu yüzden artık iman etmezler.
 • (8-9) Biz onların boyunlarına, çenelerine kadar varan halkalar geçirmişizdir; bu itibarla başları kalkıktır. Önlerine bir sed, arkalarına da bir sed çekmiş ve böylece onları örtmüşüzdür ; bu yüzden artık görmezler.
 • (10) Onları korkutsan da korkutmasan da birdir; yine iman etmezler.
 • (11) Sen ancak, Kur'âna uyan ve görmeden Rahmân'dan korkan kimseleri uyarabilirsin; onları, mağfiretle ve bol mükâfatla müjdele.
 • (12) Bütün ölüleri diriltecek olan, işledikleri amelleri ve bıraktıkları eserleri yazan elbette biziz. Her şeyi biz, apaçık bir kütükte saymışızdır.
 • (13) Ey Muhammed! Kendilerine elçiler gelen kasaba halkını, onlara misal olarak anlat.
 • (14) Hani kendilerine iki elci göndermiştik de, her ikisi de yalanlamışlar, bunun üzerine biz de üçüncü bir elçiyle teyîd etmiştik. Elçiler demişlerdi ki: " Biz, size gönderilmiş elçileriz.
 • (15) "Onlar da şöyle demişlerdi:"Siz de bizim gibi insanlardan başka bir şey değilsiniz. Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz.
 • (16) "Elçiler ise demişlerdir ki :" Rabb'imiz bilir ki ,biz, size gönderilmiş elçileriz.
 • (17) "Bize düşen, apaçık tebliğden başka birşey değildir.
 • (18) "Onlar da şöyle demişlerdi: "Sizin yüzünüzden bize uğursuzluk geldi.Eğer buna son vermezseniz, sizi mutlaka taşa tutacağız ve size bizden mutlaka acı bir azâb dokunacaktır.
 • (19) "Elçiler de demişlerdir ki:" Sizin uğursuzluğunuz, sizin kendinizdendir; size öğüt verildiği için mi ? Hayir, aslında siz, isyanda aşırı giden bir kavimsiniz.
 • (20) "Şehrin çok uzak bir yerinden koşarak bir adam gelmiş ve "ey kavmim, elçilere uyun" demişti.
 • (21) "Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun; onlar, doğru yolda olan kimselerdir.
 • (22) "Sonra, beni Yaradana, ben neden kulluk etmiyeyim? Nasıl olsa O'na döndürüleceksiniz.
 • (23) "O'ndan başkalarını hiç kendime ilah edinir miyim? Rahmân Rahmân bana bir zarar vermek isterse, onların şefaatleri şefaatleri bana hiçbir fayda sağlamaz ve beni de kurtaramazlar.
 • (24) "İşte o zaman ben, apaçık bir sapıklık içinde olurum.
 • (25) "Ben, sizin Rabb'ınıza iman ettim; bu itibarla beni dinleyin.
 • (26-27)"İşte bu elçiye, kıyamette "cennete gir" denir. O da der ki :" Keşke kavmim, Rabb'ımın beni bağışladığı ve beni ikrama mazhar olan kimselerden kıldığını bilseydi.
 • (28)"Kendisinden sonra, kavmine gökten hiçbir asker indirmemiştik. İndirecek de değildik.
 • (29) Olduysa bile, sadece tek bir sayha olmuş ve işte o zaman da yok olup gitmişlerdi.
 • (30) Yazıklar olsun o kullara ! Kendilerine bir peygamber gelmeye görsün; onu hemen alaya alırlardı.
 • (31) Kendilerinden önce nice nesilleri helâk ettiğimizi, onların kendilerine bir daha geri dönüp gelmeyeceklerini bilmiyorlar mı?
 • (32) Kıyamet günü hepsi de huzurumuza muhakkak getirileceklerdir.
 • (33) İşte, ölü yeryüzü onlar için bir delildir: Onu diriltir ve oradan bir takim hububat çıkarırız da ondan yerler.
 • (34-35) Ayrıca orada, meyvelerinden ve ellerinin yetiştirdiklerinden yemeleri için hurma ve üzüm bahçeleri yaratmış ve içlerinde pınarlar fışkırmışızdır. Yine de şükretmeyecekler mi?
 • (36) Yerin yetiştirdiklerinden, kendilerinden daha bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir.
 • (37) Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü onlardan sıyırıp alırız da karanlık içinde kalıverirler .
 • (38) Güneş, kendine ait bir yer çevresinde akar gider. Bu, daima gâlip olan ve her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir.
 • (39) Aya da, eski hurma salkımının eğri dali haline gelinceye kadar konaklar tayin etmişizdir.
 • (40) Ne güneşin aya yetişip onunla birleşmesi mümkündür, ne de gecenin gündüzü geçmesi... Hepsi de bir yörüngede yüzerler.
 • (41-42) Zürriyetlerini dolu gemide taşımamız ve kendileri için onun gibi, bindikleri nice şeyler yaratmamız da onlar için bir ayettir.
 • (43) Dilesek, onları suda boğarız da, ne kendileri için bir koruyucu bulunur;ne de kendileri kurtulabilirler.
 • (44) Ancak bizden bir rahmet ve bir süreye kadar da yaşatma olmak üzere de onları koruruz.
 • (45) Onlara, "önünüzdekinden önünüzdekinden ve arkanızdakinden sakının, belki rahmet olunursunuz" denildiği zaman yüz çevirirler.
 • (46) Zaten onlara Rablarının ayetlerinden hiçbir ayet gelmemiştir ki, ondan yüz çevirmemiş olsunlar.
 • (47) Onlara, "Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yine Allah yolunda sarfedin" denildiği zaman, o kafirler iman edenlere derler ki: " Allah'ın dilediği takdirde yedireceği kimseye mi yedirelim? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz.
 • (48) "Diyorlar ki: "Eğer sözünüze sadık kimseler iseniz, bu va'd ne zaman?"
 • (49) Onlar çekişip dururlarken,kendilerini ansızın yakalayacak olan o tek bir sayhadan başkasını beklemiyorlar.
 • (50) O sayha onları kuşatınca ne mallarını vasiyet edebilecekler ve ne de ailerine geri dönebilecekler.
 • (51) Sûr' a üflenince, kabirlerinden çıkıp Rabblarına koşacaklardır.
 • (52) Ve diyeceklerdir ki:" Vay bize! Yattığımız yerden bizi kim kaldırdı?" İste bu, Rahmân 'ın va'dettiği ve peygamberlerin de dosdoğru söyledikleri yeniden dirilmedir.
 • (53) Onların öldükten sonra dirilmeleri anı sadece tek bir sayhadan ibarettir. İşte o zaman, hepsi huzurumuza getirilmiş olurlar.
 • (54) O gün, hiçbir kişi, hiçbir şekilde haksızlığa ugramaz; ve işlediklerinizden başka birşey yüzünden cezalandırılmazsınız.
 • (55) O gün cennet ehli bir zevk ve eğlence ile meşguldür.
 • (56) Onlar ve eşleri, gölgeliklerden, sesli sedirler üzerine yaslanmışlardır.
 • (57) Orada onlar için meyveler vardır ; onlar için ,istedikleri herşey vardır.
 • (58) Bir de, çok merhametli olan Rab'dan sözlü selam...
 • (59) Bugün müminlerden ayrılan ey suçlular!
 • (60-61) Ey Âdemoğulları! Size,"şeytana tapmayın ;zira o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana ibadet edin. En doğru yol budur" diye tavsiye etmemiş miydim?
 • (62) O, içinizden pek çok cemaatler sapıtmıştır ; hic aklınızı kullanmadınız mı?
 • (63) İşte size va'dolunan cehennem bu.
 • (64) İnkar etmiş olmanız dolayısıyle bugün oraya girin.
 • (65) O gün onların ağızlarına kilit vururuz da bizimle elleri konuşur; ayaklarida yapmış olduklarına şahitlik eder.
 • (66) Eğer dileseydik, gözlerini tamamen silerdik de yolda koşturup dururlardı. Nereden görecekler?
 • (67) Eğer dileseydik, onları halleri üzere başka bir surete sokardık da ne ileri gidebilir ne de geri dönebilirlerdi.
 • (68) Kime uzun ömür vermişsek, onun yaratılışını ters çevirmişizdir. Hiç akıllarını kullanmıyorlar mı?
 • (69-70) Biz Muhammed'e şiir öğretmedik; ona yaraşmazdı da. Fakat bu Kitap,hayatta olanları uyarması ve kafirlere verilen azâb sözünün gerçekleşmesi için bir öğüttüler; apaçık Kur'ân'dır.
 • (71) O müşrikler, ellerimizin yapıpta kendileri için yarattığımız ve onların da sahibi oldukları şu hayvanları hiç görmüyorlar mı?
 • (72) Onları kendileri için uysallaştırmışızdır da, binekleri onlardandır;bir kısmının da etini yerler.
 • (73) Onlar için bu hayvanlarda birçok menfaatler ve içecekler vardır. Böyle olduğu halde, hiç şükretmeyecekler mi?
 • (74) Belki yardım olunurlar diye kendilerine Allah'tan başka ilâhlar edinmişlerdir.
 • (75) Ne var ki o sahte ilâhlar, onlara yardım etmeye muktedir olamazlar;fakat aksine o müşrikler onları korumak için hazırlanmış askerlerdir.
 • (76) Ey Muhammed! Müşriklerin sözleri seni üzmesin. Biz, şüphesiz onların gizledikleri de, ilan ettiklerini de biliriz.
 • (77) İnsan, kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmüyor mu da, şimdi apaçık bir düşman kesiliyor.
 • (78) Kendi yaratılışını unutup bize misal veriyor ve diyor ki: "Çürümüş olduğu halde bu kemikleri kim diriltecek?"
 • (79) Ey Muhammed! De ki:"Onları ilk defa yoktan var edip yaratan,diriltir. O,bütün yaratmayı hakkıyla bilendir.
 • (80) Sizin için yeşil ağaçtan bir ateş yaratan O'dur. Nitekim siz ondan ateş yakıyorsunuz.
 • (81) Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kaadir olmaz mı? Elbette olur; O, herşeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır.
 • (82) Bir şeyin olmasını istediği zaman, O'nün işi, ona "ol" demekten ibarettir; o da hemen olur.
 • (83) Herşeyin melekutu elinde olan Allah, her türlü noksan sıfattan münezzehtir. Sonunda O'na döndürüleceksiniz.
Son Güncelleme : 26.11.2018 08:02:31
Yasin Meali ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Yasin Meali Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Yasin Meali"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin suresinden sonra neden dua okunur; Kur'an-ı Kerim'in kalbi olan Yasin Suresi oldukça önemli ve değerli bir suredir. Yasin Suresi genel anlamda diğer ayet ve surelerin özeti olarak bilinir. Yasin Suresi çok güçlü ve zengin bir sure olduğundan he...
Yasin Duası
Yasin Duası
Yasin duası, Yasin-i sure-i şerif okuduktan sonra peşinden okunan bir duadır. Yasin suresi ile yapılan duaların kabul olması için, bu duanın tesirini artırır. Yasin Duası Arapça Okunuşu;E’uzu billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.Elhamd...
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Suresi Tecvitli : Yâsin sûresi. tecvitli okunuşu, okuma kuralları, â, î ve û harfleri uzatılarak okunur. [k] h, hırıltılı he demektir. Transkripsiyonda yani okuma tekniğinde harfler olduğu gibi değil, tecvit kurrallarına göre uğradığı değişime...
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Bağışlama Duası
Yasin bağışlama duası, Hz. Peygamberimiz S.A.V. buyurdu ki, her şeyin bir kalbi bulunmaktadır. Kuran'ın kalbi de Yasin süresidir. Bu nedenle bu süreyi şerifi okuyana Allah'ı teala Yasin'in hariç 10 defa okunmuş sevabı verir. Bu nedenle Müslüman alemi...
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 2. Sayfa, toplam altı sayfadan oluşan ve Kuranı Kerim'in kalbi niteliğinde bulunduğu hadislerde belirtilen Yasin suresinin 2. sayfasında, bir belde halkından bahsedilmektedir. Bu belde halkı, üç elçi birden gönderilmesine rağmen, inkarcı...
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa, Yasin Suresi Kur'an-ı Kerim' in kalbidir. Yasin Suresi çok güzel ve hayırlı bir duadır. Yasin Suresini okumanın çok büyük sevapları vardır. Bunun için sürekli okunması çok sevaptır. Ayrıca okunduğu gibi hac sevabı yazılan bir du...
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa, Yasin suresi, vahyin doğruluğu ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberliğinin gerçek olduğuna dair Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ile başlar. Kur'an-ı Kerim, en son ve en büyük peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.s.)'e Allah tarafından...
Yasin
Yasin
Yasin, Kuran-ı Kerim’de yer alan surelerden birisi olan Yasin aynı zamanda aynı adla geçen birinci ayetinde de bulunması itibariyla hem surenin adıdır ve hem de kendi başına bir ayettir. Kuran’da yer alan surelerin otuz altıncısı olarak bilinmekte...
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Süresi Türkçe Okunuşu: Mekke döneminde inmiştir ve 83 âyettir. Sûre adını ilk âyeti oluşturan Yasin'den almıştır. Yasin süresi Türkçe okunuşu:Bismillahirrahmanirrahim1. Yasin2. Vel kur'anil hakiym3. İnneke le minel murseliyn4. Ala sıratım müste...
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi 4. Sayfa, Mekke' de inmiş olduğu bildirilen Yasin suresi, 83 ayettir ve adını ilk ayette geçmekte olan "Ya-sin" harflerinden almıştır. Kuran' da 36. suredir.Cin suresinden sonra inmiştir ve Kuran' ın kalbi olarak kabul edilmiştir. Biz mü...
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Latince, Yasin suresi Kuran-ı kerimde yer alan, 36. Suredir. Cin sitesinden sonra gelir. Seksen üç ayet olup, Mekke'de inmiştir. Allah'ın kudreti, yaratma, cennet, cehennemden, kıyametten bahsedilmekte, insanların ders alması için uyar...
Yasin Suresi Oku Türkçe
Yasin Suresi Oku Türkçe
Semavi Dinler ve Kutsal KitaplarAllah tarafından vahiy aracılığı ile bir kitapla desteklenen dinlere semavi dinler denilmektedir. Bu dinlerin ortak özelliği, gönderildikleri kitleye öncelikle kendi dillerinde hitap etmesi, bir sonraki aşamada ise tüm...

 

Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Oku Türkçe
Yasin Suresi
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin Suresi Türkçe
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Arapça Yasin
Yasin Suresi Arapça Okunuşu
Yasin Suresi Fazileti
Türkçe Yasin Oku
Yasin Suresi Meali
Yasin Suresi 82 Ayet
Yasin Suresi Okunuşu
Yasin Türkçe
Yasin Suresi Anlamı
Yasin Anlamı
Yasin Suresi Tefsiri
Yasin Oku
Yasin Okunuşu
Popüler İçerik
Yasin Suresi
Yasin Suresi
Yasin Suresi, Ayetlerinin sayısı Cumhur’a göre 82, Kûfeliler’e göre ise 83’dür. Sûrenin kelimelerinin sayısı 727, harflerinin sayısı 3000, fasılaları ...
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 6 Sayfa, olarak Kur'an-ı Kerimde yer alır. Cin Suresinden sonra nazil olan, 36. Suredir. Mekkidir. Seksen üç ayet, yedi yüz yirmi yedi ke...
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin süresi 9 Ayet, Yasin süresi Mekke'de nazil olmuşturve 83 ayettir. Kuran'ı kerimin en büyük süresi Yasin süresidir. Yasin suresi öldükten sonra ...
Yasin Suresi Türkçe
Yasin Suresi Türkçe
Yasin Suresi Türkçe;Bismillahirrahmanirrahiym(1) Yasin. (2) Vel kur'anil hakiym. (3) İnneke le minel murseliyn. (4) Ala sıratım müstekıym. (5) Tenziyl...
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Kuranı Kerim Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim’de bulunan surelerden birisi olan Kur'an-ı Kerim Yasin suresi aynı zamanda aynı adla anılan ilk ayetinde de ...
Arapça Yasin
Arapça Yasin
Arapça Yasin; Mekke'de indirilmiş olan ve 83 ayetten oluşan Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim'in kalbi ve en büyük suresi niteliğindedir. Yasin Suresi'nde ...
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Fazileti, Yasin suresi kuranı kerimin 36. Suresi olup fazilet bakımından birçok önemi bulunmaktadır. Zira bu sure hakkında hadisler ve ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2019