Yasin Suresi

Yasin Suresi

Yasin Suresi, Ayetlerinin sayısı Cumhur’a göre 82, Kûfeliler’e göre ise 83’dür. Sûrenin kelimelerinin sayısı 727, harflerinin sayısı 3000, fasılaları mim ve nun’dur

Lügatçilerden Halil ve Sibeveyh’e göre bu sûre, Yâ ve Sîn harfleri ile başladığı için bu harflere istinaden “Yâsîn” ismini almıştır. Ayrıca sûreye, Azime (şerefli), Muimme (dünya ve ahiret sıkıntılarını bertaraf eden), Mudafia-i Kadiye (sahibinden sıkıntıları gideren, hayırları celbeden), Kalb-i Kur’an (Kur’an’ın kalbi),da denir. Bazı kaynaklarda sûre, Ashab-ı Karye kıssasına istinaden Habibi Neccar sûresi isimleriyle de anılmıştır.

Yasin Suresinin Nüzul Yeri Nüzul Tarihi ve Nüzul Sebebi

Sûre, Mekke’de Furkân sûresinden önce ve Cin sûresinden sonra nazil olmuştur. Nüzul sırası kırk birdir. Mekke döneminin ilk merhalesinde nazil olduğu konusunda icma vardır. Sûrede, 12 ve 47. ayetlerin Medine’de nazil olduğuna dair rivayetler mevcuttur. Bu rivayetler ilgili ayetlerin tefsirinde ele alınacaktır. Bu rivayetler sûrenin bütünüyle Mekkî olduğuna mani değildir. Konuları arasında bütünlük arz etmesi de sûrenin aynı dönemde nazil olduğunun göstergesidir

Yasin Suresinin bütünü için geçerli olan bir nüzul sebebi rivayet edilmemektedir. Fakat bazı ayetlerinin nüzul sebepleri ile ilgili rivayetler mevcuttur, bu rivayetleri şöyle sıralamak mümkündür: 9. ayetin nüzul sebebi hakkında iki rivayet mevcuttur, ilk olarak, hicret sırasında Resûlullah (s.a.v.)’in evinin etrafını onu öldürmek için saran müşriklere görünmeden evinden çıkışı hakkında nazil olduğu rivayet olunur.

İkinci olarak da, İbn Abbas ve İkrime’den nakledilen bir görüşe göre bu ayet, Ebu Cehil hakkında nazil olmuştur. O, “Muhammed’i namaz kılarken görürsem, mutlaka başını taş ile yaracağım” diye yemin etmişti. Fakat bunu yapmak üzere harekete geçince eli boynuna bağlandı. Bu hadise üzerine bu ayet nâzil olduğu rivayet edilir. 12. ayetin nüzul Sebebi olarak, Medine’de, oturdukları yerleri bırakıp mescidin yanına taşınmak isteyen, Ensar’dan Seleme oğulları hakkında nazil olduğu rivayet edilir.

77. ayetin nüzul sebebi olarak Mekke müşriklerinin önde gelenlerinden Übey b. Halef, As b. Vâil veya Ebu Cehil elinde çürümüş bir parça insan kemiğiyle Hz. Peygamber (s.a.v.)’in yanına gelmiş, kemiği elinde ufalayıp havaya savurarak: “ Ey Muhammed! Allah’ın bunu mu? Dirilteceğini iddia ediyorsun? demiş. Hz. Peygamber (s.a.v.): Evet Yüce Allah seni öldürür, sonra diriltir, sonra cehenneme sürükler” buyurmuştur. Bunun üzerine Yasin suresinin bu son ayetleri nazil olmuştur.

Yasin Suresinin Muhtevası

Kur'an-ı Kerim’in Allah’ın hak kitabı olduğu insanlığa ilan edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in, dosdoğru yol üzere gönderilen sadık bir elçisi olduğu insanlığa duyrulmuştur. O, ataları uyarılmadığı için gaflette olan bir kavmi uyarmak için gönderilmiştir. Kur'an ilahi bir kitaptır, ona ancak Allah korkusu taşıyan iyi niyetli kimseler uyar ki, onlara mağfiret ve mükâfat vardır. Çıkarlarına düşkün kibirli kimseler ise, inkâr ederler ve bu yüzden onlar azap hükmünü hak etmişlerdir.

İnsanların öldükten sonra diriltileceği ve ahirette hesaba çekilecekleri ilan edilmektedir. Geçmişte, kendilerine elçiler gönderilen fakat bunlara karşı çıkıp inkârda direnen ve bu yüzden korkunç bir çığlıkla helak edilen memleket halkı önemli bir ibret numunesidir. Allah peygamberlere iman eden ve inancı uğrunda şehid olanlaramağfiret edecek ve mükâfat verecektir. Allah, bir toplumu cezalandırmak isterse, gökten ordular indirmesine gerek yoktur. Bir çığlık, bir sayha, bir deprem, bir felaket onların işini bitirmeye yeter. Bunlardan ders alınmalıdır.

Yüce Allah’ın kupkuru topraktan nice bitki ve meyveler çıkarmasından, fışkırttığı sulardan, eşyayı çift yaratmasından, gece ve gündüzden, güneş ve aydan, suyun kaldırma gücüyle denizlerde yüzen gemilerden ve diğer bineklerden, insanların ibret alıp Allah’a ve öldükten sonra dirilmeye inanmaları gerekir. Allah yarattıklarına rahmetle muamele etmektedir.

İnkârcılar, inatçı ve cimri kimselerdir, onlar mahlûkata da merhamet etmezler. Kendi hallerine bakmayıp, inananları şaşkınlıkla suçlamakta ve başlarına gelecek azabın bir an önce gelmesini istemektedirler. Korkunç bir çığlık onların işini bitirmeye yeterlidir.

Sur’a üflendikten sonra herkes dirilip yüce Allah’ın huzuruna getirilince, inkârcılar dünyada yaptıklarından ötürü büyük fakat faydasız bir pişmanlık duyacaklardır. O gün ağızlar mühürlenecek, vücudun diğer organları yaptıklarını bir bir anlatacaktır.

Müminler cennete girecek, inkârcılarsa cehenneme atılacak ve artık kimseye zulüm edilmeyecektir.

Allah dileseydi, inkârcıları daha dünyada hayatında iken cezalandırır onları insan kılığından çıkarıp perişan ederdi. İnsanlar, aralarındaki yaşlı kimselere bakıp Allah’ın insan ömrüne koyduğu safhaları, insan gelişimin doruk noktasına ulaştıktan sonra nasıl geriye ve çocukluk çağlarında ki durumlarına doğru nasıl bir seyir takip ettiğini incelemeli ve bundan ders almalıdırlar.

Allah’ın peygamberine vahyettiği kitap bir şiir değil; dirileri, akıl sahiplerini uyarmak üzere gönderilmiş apaçık Kur'an'dır. Bu öğütten sonrada inkârlarında direnenler için ceza hükmü artık yerini bulmuş olacaktır. O, inkârcı müşriklerin, etlerini yemeleri, sütlerini içmeleri veya binek olarak kullanmaları için kendilerine ihsan edilen hayvanlardan da ibret almayıp Allah'tanbaşka ilahlar edinmeleri ne kadar saçmadır!
Son Güncelleme : 08.12.2018 06:48:48
Yasin Suresi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Yasin Suresi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Yasin Suresi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin suresinden sonra neden dua okunur; Kur'an-ı Kerim'in kalbi olan Yasin Suresi oldukça önemli ve değerli bir suredir. Yasin Suresi genel anlamda diğer ayet ve surelerin özeti olarak bilinir. Yasin Suresi çok güçlü ve zengin bir sure olduğundan he...
Yasin Duası
Yasin Duası
Yasin duası, Yasin-i sure-i şerif okuduktan sonra peşinden okunan bir duadır. Yasin suresi ile yapılan duaların kabul olması için, bu duanın tesirini artırır. Yasin Duası Arapça Okunuşu;E’uzu billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.Elhamd...
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Suresi Tecvitli : Yâsin sûresi. tecvitli okunuşu, okuma kuralları, â, î ve û harfleri uzatılarak okunur. [k] h, hırıltılı he demektir. Transkripsiyonda yani okuma tekniğinde harfler olduğu gibi değil, tecvit kurrallarına göre uğradığı değişime...
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Bağışlama Duası
Yasin bağışlama duası, Hz. Peygamberimiz S.A.V. buyurdu ki, her şeyin bir kalbi bulunmaktadır. Kuran'ın kalbi de Yasin süresidir. Bu nedenle bu süreyi şerifi okuyana Allah'ı teala Yasin'in hariç 10 defa okunmuş sevabı verir. Bu nedenle Müslüman alemi...
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 2. Sayfa, toplam altı sayfadan oluşan ve Kuranı Kerim'in kalbi niteliğinde bulunduğu hadislerde belirtilen Yasin suresinin 2. sayfasında, bir belde halkından bahsedilmektedir. Bu belde halkı, üç elçi birden gönderilmesine rağmen, inkarcı...
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa, Yasin Suresi Kur'an-ı Kerim' in kalbidir. Yasin Suresi çok güzel ve hayırlı bir duadır. Yasin Suresini okumanın çok büyük sevapları vardır. Bunun için sürekli okunması çok sevaptır. Ayrıca okunduğu gibi hac sevabı yazılan bir du...
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa, Yasin suresi, vahyin doğruluğu ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberliğinin gerçek olduğuna dair Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ile başlar. Kur'an-ı Kerim, en son ve en büyük peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.s.)'e Allah tarafından...
Yasin
Yasin
Yasin, Kuran-ı Kerim’de yer alan surelerden birisi olan Yasin aynı zamanda aynı adla geçen birinci ayetinde de bulunması itibariyla hem surenin adıdır ve hem de kendi başına bir ayettir. Kuran’da yer alan surelerin otuz altıncısı olarak bilinmekte...
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Süresi Türkçe Okunuşu: Mekke döneminde inmiştir ve 83 âyettir. Sûre adını ilk âyeti oluşturan Yasin'den almıştır. Yasin süresi Türkçe okunuşu:Bismillahirrahmanirrahim1. Yasin2. Vel kur'anil hakiym3. İnneke le minel murseliyn4. Ala sıratım müste...
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi 4. Sayfa, Mekke' de inmiş olduğu bildirilen Yasin suresi, 83 ayettir ve adını ilk ayette geçmekte olan "Ya-sin" harflerinden almıştır. Kuran' da 36. suredir.Cin suresinden sonra inmiştir ve Kuran' ın kalbi olarak kabul edilmiştir. Biz mü...
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Latince, Yasin suresi Kuran-ı kerimde yer alan, 36. Suredir. Cin sitesinden sonra gelir. Seksen üç ayet olup, Mekke'de inmiştir. Allah'ın kudreti, yaratma, cennet, cehennemden, kıyametten bahsedilmekte, insanların ders alması için uyar...
Yasin Suresi Oku Türkçe
Yasin Suresi Oku Türkçe
Semavi Dinler ve Kutsal KitaplarAllah tarafından vahiy aracılığı ile bir kitapla desteklenen dinlere semavi dinler denilmektedir. Bu dinlerin ortak özelliği, gönderildikleri kitleye öncelikle kendi dillerinde hitap etmesi, bir sonraki aşamada ise tüm...

 

Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Oku Türkçe
Yasin Suresi
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin Suresi Türkçe
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Arapça Yasin
Yasin Suresi Arapça Okunuşu
Yasin Suresi Fazileti
Türkçe Yasin Oku
Yasin Suresi Meali
Yasin Suresi 82 Ayet
Yasin Suresi Okunuşu
Yasin Türkçe
Yasin Suresi Anlamı
Yasin Anlamı
Yasin Suresi Tefsiri
Yasin Oku
Yasin Okunuşu
Popüler İçerik
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 6 Sayfa, olarak Kur'an-ı Kerimde yer alır. Cin Suresinden sonra nazil olan, 36. Suredir. Mekkidir. Seksen üç ayet, yedi yüz yirmi yedi ke...
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin süresi 9 Ayet, Yasin süresi Mekke'de nazil olmuşturve 83 ayettir. Kuran'ı kerimin en büyük süresi Yasin süresidir. Yasin suresi öldükten sonra ...
Yasin Suresi Türkçe
Yasin Suresi Türkçe
Yasin Suresi Türkçe;Bismillahirrahmanirrahiym(1) Yasin. (2) Vel kur'anil hakiym. (3) İnneke le minel murseliyn. (4) Ala sıratım müstekıym. (5) Tenziyl...
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Kuranı Kerim Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim’de bulunan surelerden birisi olan Kur'an-ı Kerim Yasin suresi aynı zamanda aynı adla anılan ilk ayetinde de ...
Arapça Yasin
Arapça Yasin
Arapça Yasin; Mekke'de indirilmiş olan ve 83 ayetten oluşan Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim'in kalbi ve en büyük suresi niteliğindedir. Yasin Suresi'nde ...
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Fazileti, Yasin suresi kuranı kerimin 36. Suresi olup fazilet bakımından birçok önemi bulunmaktadır. Zira bu sure hakkında hadisler ve ...
Yasin Suresi Arapça Okunuşu
Yasin Suresi Arapça Okunuşu
Yasin Suresi Arapça Okunuşu, Yasin suresi, Mekke'de inmiş olup musaf'ta 36. sıradadır ve toplam 83 ayettir. Sure genel olarak üç ana konudan bahseder....
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2019