Yasin Suresi Anlamı

Yasin Suresi Anlamı

Yasin Suresi Anlamı; Kuranı Kerim'deki sıralamada otuz altıncı, iniş sıralamasına göre kırkbirinci sure olan Yasin Suresi, Cin suresinden sonra Furkan suresinden önce Mekke'de nazil olmuştur. Adını ilk ayetinde geçen Yasin kelimesinden alır. Rasûlullah Efendimiz (S.A.V.)'in hak peygamber olduğu Kur'an'ın delilleriyle desteklenerek açıklanan Yasin Suresinde geçmiş peygamberlerden de söz edilir. Tevhid mücadelelerinde ne kadar büyük sıkıntılara katlandıkları anlatılır ve hem Resulü Ekrem'e, hem de O'na tâbi olanlara teselli verilir. Allahü Teâlâ'nın birliğini ve kudret delillerini anlatan Yasin Suresi, evrendeki yaratılış sırlarına dikkat çeker ve ölümden sonra dirilmenin gerçekliğini ve sonuçlarını anlatır. Râzi'nin de belirttiği gibi Yasin Suresi, İslam inancının üç temel unsurunun "Allah'ın birliği, Nebilik ve âhiret" en güçlü delilleriyle işlenmiştir. Rasûl'i Ekrem Efendimiz (S.A.V.) Yasin suresi için; "Her şeyin bir kalbi vardır, Kur'an'ın kalbi de Yasindir." buyurmuştur. İslam alimleri Efendimiz Aleyhisselam'ın Yasin suresine özel bir ilgi gösterdiği kanaatindelerdir. Müslümanlar da Yasin suresine önem vermiş ve Kur'an tilavetlerinde O'na ayrı bir yer vermişlerdir. Bu sebeple Yasin suresi için yazılan özel kitaplar bol miktarda bulunur. Yasin Suresi, ölülerimizin ruhlarına, ölmek üzere olanların ya da hasta olanların acılarının azalmasına ve hayatta olanların sağlıklarının devamlılığı için okunur.

Yasin Suresi Anlamı;

Burada anlamdaki kasıt meâldir. Meâl ise Kur'an-ı Kerimi başka bir dile çevirmektir. Fakat, Kur'an-ı Kerimi kelimesi kelimesine, eksiksiz başka bir dile çevirmek mümkün olmadığından, çeviren kendi bilgisi dahilinde çevirdiği için, Kur'an'da verilmek istenen mesaj ve içeriklerin çoğu göz ardı edilebilmektedir. Bu durum ise Kur'an'ın yanlış yorumlanmasına bile sebep olabileceğinden, iyi bir çevirmenden okumak gerekir. Bu sebeple aşağıda yazan Yasin Suresi meâli, özel komisyon tarafından hazırlanmış olan meâldir.

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla...

1-Yâ-sîn.

2.4-Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen, kesinlikle dosdoğru bir yolda yürümek üzere gönderilmiş peygamberlerden birisin.

5.6-(Bu kitap) Aziz ve Rahîm olan Allah tarafından ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde bulunan bir toplumu uyarasın diye indirilmiştir.

7-Andolsun ki onların çoğu hakkında o söz gerçekleşecektir; çünkü onlar iman etmeyecekler.

8-Biz onların boyunlarına çenelerine kadar dayanan halkalar geçirdik, bu yüzden kafaları yukarı kalkık durmaktadır.

9-Onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik, böylece gözlerini perdeledik; artık görmezler.

10-Kendilerini uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, asla iman etmezler.

11-Sen ancak o zikre uyanı ve görmediği halde Rahmân'dan korkanı uyarabilirsin. İşte böylesini hem bir af hem de değerli bir ödülle müjdele.

12-Şüphesiz ölüleri diriltecek olan biziz. Onların gelecek için yaptıkları her şeyi ve bıraktıkları her izi de yazmaktayız. Zaten biz her şeyi apaçık bir ana kitaba kaydetmişizdir.

13-Onlara mâlûm şehir halkını örnek göster. Oraya elçilik gelmişti.

14-Biz kendilerine iki kişi göndermiştik, ama ikisini de yalancılıkla itham ettiler. Bunun üzerine onları bir üçüncüyle destekledik. Onlar "Biz size gönderilmiş elçileriz" dediler.

15-Diğerleri ise şöyle karşılık verdiler; "Siz de ancak Bizler gibi insanlarsınız. Hem Rahmân herhangi bir şeyi indirmiş değildir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz!"

16-"Rabbimiz biliyor ki dediler, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz.

17-Biz düşen, açıkça tebliğ etmekten ibarettir."

18-(İnkârcılar) şu karşılığı verdiler: "Doğrusu sizin yeryüzünden üzerimize uğursuzluk geldi. Eğer vazgeçmezseniz, bilin ki sizi taşlayacağız ve tarafımızdan size acı veren bir işkence yapılacaktır."

19-Onlar da dediler ki; "Uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildi diye öyle mi? Hayır! Siz sınırı aşmış bir topluluksunuz."

20-O sırada şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi; şöyle dedi: "Ey kavmim! Bu elçilere uyun.

21-Sizden bir ücret istemeyen bu kimselere tâbi olun; onlar doğru yoldadırlar.

22-Hem ne diye beni yaratan Allah'a kulluk etmeyeyim ki? Ancak O'na döndürüleceksiniz.

23-Hiç O'ndan başka mâbutlar edinir miyim! Eğer Râhman benim hakkımda bir zarar murat ederse onların şefaati bana hiç bir yarar sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar.

24-İşte o takdirde ben apaçık bir sapkınlık içine düşmüş olurum.

25-İşte ben Rabbinize iman etmiş bulunuyorum; bana kulak verin."

26.27-Ona, "Cennete gir" denildi. "Keşke Rabbimin beni bağışladığını ve güzel biçimde ağırlananlardan eylediğini kavim bilseydi" dedi.

28-Ondan sonra onun kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirmeyiz de.

29-(Cezaları) korkunç bir sesten ibaretti; sönüp gidiverdiler.

30-O kullara yazıklar olsun! Kendilerine bir peygamber gelmeye görsün, onu mutlaka alaya alırlar.

31-Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi ve onların artık kendilerine dönüp gelmediğini görmezler mi!

32-Elbette onların hepsi toplanıp huzurumuza getirilecekler.

33-Onlar için öl toprak açık bir kanıttır. Ona can verdik ve ondan taneler çıkardık; işte bundan yiyorlar.

34-Orada nice hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getiridik, içinden su kynakları fışkırttık;

35-Onun ürünlerinden ve kendi elleriyle ürettiklerinden yesinler diye. Hâlâ şütretmeyecekler mi?

36-Toprağın bitirdiklerini, kendilerini ve daha nice bilmedikleri şeyleri çift çift yaratan Allah her türlü eksikliktn uzaktır.

37-Gece de onlar için açık bir kanıttır. Gündüzü ondan çekip alırızda karanlıkta kalıveririler.

38-Güneş kendine ait yerleşik bir düzene göre hareket eder. Bu, çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.

39-Ay için de menziller belirledik; sonunda o, hurma salkımının (ağaçta kalan) yıllanmış sapı gibi olur.

40-Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider.

41.42-Onları ve nesillerini yüklü gemide taşımamız ve binecekleri benzer araçlar yaratmamız da kendileri için açık bir kanıttır.

43-Dilesek onları batırırız, kimse de onların yardımına koşamaz ve artık kurtarılamazlar.

44-Ama tarafımızdan bir rahmet ve belli zamana kadar faydalanma fırsatı vermemiz başkadır.

45-Onlara "Önünüzdekinden ve ardınızdakinden sakının ki rahmet göresiniz" dendiğinde (aldırış etmezler).

46-Onlara Rablerinin âyetlerinden bir âyet gelmeyedursun, illâ da ondan yüz çevirirler.

47- Onlara "Allah'ın size verdiği rızıktan başkaları için de harcayın" dendiğinde, inkârcılar müminlere derler ki: "Dilese Allah'ın duyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz! Doğrusu siz açık bir yanılgı içindesiniz."

48-Ve şöyle derler: "Şayet gerçekten doğru söylüyorsanız, bu tehdit hani ne zaman gerçekleşecek?"

49-Onlar, besbelli ki, birbirleriyle uğraşırken kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar!

50-İşte o anda onlar ne bir vasiyette bulunabilecekler ne de ailelerine dönebilecekler.

51-Sûra üflenmiştir. Artık onlar kabirlerinden kalkıp rablerine doğru koşmaktadırlar.

52-Derler ki: "Vay başımıza gelenlere! Bizi yattığımız yerden kim diriltip kaldırdı? Rahman'ın vaad ettiği işte bu! Peygamberler gerçekten doğru söylemişler!"

53-Olup biten yalnızca bir ses! Ama ardından onların tamamı, birden toplanmış olarak işte huzurumuzdalar.

54-Bugün hiç kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmaz. Sadece yapıp ettiklerinizin karşılığını görürsünüz.

55-O gün cennetlikler safa sürmekle meşguldürler.

56-Kendileri ve eşleri gölgelik yerlerde tahtlarına kurulacaklar.

57-Orada onlar için her türlü meyve vardır ve bütün istekleri yerine getirilir.

58- Engin merhamet sahibi Rab'den gelecek söz şu olacak: "Selâm size!"

59- Ve "Ey günâhkarlar! Siz bugün şöyle ayrılın!" (denir).

60.61-Ey Âdemoğulları! Size "şeytana kulluk etmeyin, o sizin için apaçık bir düşmandır; bana kulluk edin, doğru yol budur" dememiş miydim?

62-Nitekim o şeytan sizden nicelerini saptırdı. Hiç aklınızı kullanmıyor muydunuz?

63-İşte size bildirilen cehennem bu!

64-İnkârcılık da ısrar etmenize karşılık girin oraya!

65-O gün onların ağızlarını mühürleriz; yapmış olduklarını elleri bize anlatır, ayakları da tanıklık eder.

66-Dilesek (dünyada da) gözlerini büsbütün kör ederdik de yolu bulmak için koşuşurlardı; ama o takdirde nasıl görebilecekler ki?

67-Yine dilesek oldukları yerde onların mahiyetlerini değiştirdik de (taş gibi) artık ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi.

68-Kime uzun ömür verirsek onu yaratılış çizgisinde tersine çeviririz. Hiç düşünmezler mi?

69-Biz O'na (peygambere) şiir öğretmedik; zaten O'na yaraşmazdı da. O'na vahyedilen, ancak bir öğüt ve apaçık Kur'an'dır.

70- Diri olanları uyarsın ve inkârcılar hakkındaki o söz gerçekleşsin diye (gönderilmiştir).

71-Görmezler mi ki kendi kudretimizin eserlerinden olmak üzere onlar için sahip oldukları nice hayvanlar yarattık.

72-Bunları kendilerine boyun indirdik ki bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler.

73-Bunlarda kendileri için içecekler ve başkaca yararlar da vardır. Hâlâ şükretmeyecekler mi?

74-Onlar yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka tanrılar edindiler.

75-Halbuki o sözde tanrılar kendilerine yardım edemezler, aksine kendileri onların hizmetindeki askerlerdir.

76-Onların sözleri seni üzmesin. Biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette biliyoruz.

77-İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi? Oysa bak, şimdi o, açıktan açığa bize karşı duran biri olmuştur.

78-Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve "Şu çürümüş kemikleri kim cam verecekmiş!" diyor.

79-De ki "Onları İlk başta yaratmış olan diriltecek. O yaratmanın her türlüsünü bilir."

80-Yemyeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran O'dur; işte ondan yakıp durmaktasınız.

81-Gökleri ve yeri yaratan Allah onların benzerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette öyledir. O eşsiz yaratıcıdır, her şeyi bilir.

82-Bir şey murat ettiğinde, O'nun buyruğu "ol1" demekten ibarettir; hemen oluverir.

83-Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah bütün eksikliklerden uzaktır ve hepiniz sonunda O'na döndürüleceksiniz.

Son Güncelleme : 25.11.2018 19:00:24
Yasin Suresi Anlamı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Yasin Suresi Anlamı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Yasin Suresi Anlamı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin suresinden sonra neden dua okunur; Kur'an-ı Kerim'in kalbi olan Yasin Suresi oldukça önemli ve değerli bir suredir. Yasin Suresi genel anlamda diğer ayet ve surelerin özeti olarak bilinir. Yasin Suresi çok güçlü ve zengin bir sure olduğundan he...
Yasin Duası
Yasin Duası
Yasin duası, Yasin-i sure-i şerif okuduktan sonra peşinden okunan bir duadır. Yasin suresi ile yapılan duaların kabul olması için, bu duanın tesirini artırır. Yasin Duası Arapça Okunuşu;E’uzu billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.Elhamd...
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Suresi Tecvitli : Yâsin sûresi. tecvitli okunuşu, okuma kuralları, â, î ve û harfleri uzatılarak okunur. [k] h, hırıltılı he demektir. Transkripsiyonda yani okuma tekniğinde harfler olduğu gibi değil, tecvit kurrallarına göre uğradığı değişime...
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Bağışlama Duası
Yasin bağışlama duası, Hz. Peygamberimiz S.A.V. buyurdu ki, her şeyin bir kalbi bulunmaktadır. Kuran'ın kalbi de Yasin süresidir. Bu nedenle bu süreyi şerifi okuyana Allah'ı teala Yasin'in hariç 10 defa okunmuş sevabı verir. Bu nedenle Müslüman alemi...
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 2. Sayfa, toplam altı sayfadan oluşan ve Kuranı Kerim'in kalbi niteliğinde bulunduğu hadislerde belirtilen Yasin suresinin 2. sayfasında, bir belde halkından bahsedilmektedir. Bu belde halkı, üç elçi birden gönderilmesine rağmen, inkarcı...
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa, Yasin Suresi Kur'an-ı Kerim' in kalbidir. Yasin Suresi çok güzel ve hayırlı bir duadır. Yasin Suresini okumanın çok büyük sevapları vardır. Bunun için sürekli okunması çok sevaptır. Ayrıca okunduğu gibi hac sevabı yazılan bir du...
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa, Yasin suresi, vahyin doğruluğu ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberliğinin gerçek olduğuna dair Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ile başlar. Kur'an-ı Kerim, en son ve en büyük peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.s.)'e Allah tarafından...
Yasin
Yasin
Yasin, Kuran-ı Kerim’de yer alan surelerden birisi olan Yasin aynı zamanda aynı adla geçen birinci ayetinde de bulunması itibariyla hem surenin adıdır ve hem de kendi başına bir ayettir. Kuran’da yer alan surelerin otuz altıncısı olarak bilinmekte...
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Süresi Türkçe Okunuşu: Mekke döneminde inmiştir ve 83 âyettir. Sûre adını ilk âyeti oluşturan Yasin'den almıştır. Yasin süresi Türkçe okunuşu:Bismillahirrahmanirrahim1. Yasin2. Vel kur'anil hakiym3. İnneke le minel murseliyn4. Ala sıratım müste...
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi 4. Sayfa, Mekke' de inmiş olduğu bildirilen Yasin suresi, 83 ayettir ve adını ilk ayette geçmekte olan "Ya-sin" harflerinden almıştır. Kuran' da 36. suredir.Cin suresinden sonra inmiştir ve Kuran' ın kalbi olarak kabul edilmiştir. Biz mü...
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Latince, Yasin suresi Kuran-ı kerimde yer alan, 36. Suredir. Cin sitesinden sonra gelir. Seksen üç ayet olup, Mekke'de inmiştir. Allah'ın kudreti, yaratma, cennet, cehennemden, kıyametten bahsedilmekte, insanların ders alması için uyar...
Yasin Suresi Oku Türkçe
Yasin Suresi Oku Türkçe
Semavi Dinler ve Kutsal KitaplarAllah tarafından vahiy aracılığı ile bir kitapla desteklenen dinlere semavi dinler denilmektedir. Bu dinlerin ortak özelliği, gönderildikleri kitleye öncelikle kendi dillerinde hitap etmesi, bir sonraki aşamada ise tüm...

 

Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Oku Türkçe
Yasin Suresi
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin Suresi Türkçe
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Arapça Yasin
Yasin Suresi Arapça Okunuşu
Yasin Suresi Fazileti
Türkçe Yasin Oku
Yasin Suresi Meali
Yasin Suresi 82 Ayet
Yasin Suresi Okunuşu
Yasin Türkçe
Yasin Suresi Anlamı
Yasin Anlamı
Yasin Suresi Tefsiri
Yasin Oku
Yasin Okunuşu
Popüler İçerik
Yasin Suresi
Yasin Suresi
Yasin Suresi, Ayetlerinin sayısı Cumhur’a göre 82, Kûfeliler’e göre ise 83’dür. Sûrenin kelimelerinin sayısı 727, harflerinin sayısı 3000, fasılaları ...
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 6 Sayfa, olarak Kur'an-ı Kerimde yer alır. Cin Suresinden sonra nazil olan, 36. Suredir. Mekkidir. Seksen üç ayet, yedi yüz yirmi yedi ke...
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin süresi 9 Ayet, Yasin süresi Mekke'de nazil olmuşturve 83 ayettir. Kuran'ı kerimin en büyük süresi Yasin süresidir. Yasin suresi öldükten sonra ...
Yasin Suresi Türkçe
Yasin Suresi Türkçe
Yasin Suresi Türkçe;Bismillahirrahmanirrahiym(1) Yasin. (2) Vel kur'anil hakiym. (3) İnneke le minel murseliyn. (4) Ala sıratım müstekıym. (5) Tenziyl...
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Kuranı Kerim Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim’de bulunan surelerden birisi olan Kur'an-ı Kerim Yasin suresi aynı zamanda aynı adla anılan ilk ayetinde de ...
Arapça Yasin
Arapça Yasin
Arapça Yasin; Mekke'de indirilmiş olan ve 83 ayetten oluşan Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim'in kalbi ve en büyük suresi niteliğindedir. Yasin Suresi'nde ...
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Fazileti, Yasin suresi kuranı kerimin 36. Suresi olup fazilet bakımından birçok önemi bulunmaktadır. Zira bu sure hakkında hadisler ve ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2019