Yasin Suresi Oku Türkçe

Yasin Suresi Oku Türkçe

Semavi Dinler ve Kutsal Kitaplar
Allah tarafından vahiy aracılığı ile bir kitapla desteklenen dinlere semavi dinler denilmektedir. Bu dinlerin ortak özelliği, gönderildikleri kitleye öncelikle kendi dillerinde hitap etmesi, bir sonraki aşamada ise tüm insanlığa hitap edecek düzeyde olmasıdır. Bu dinlerin hepsinde tek tanrı kavramı vardır. Peygambere iman ve ahiret inancı da yine bütün semavi dinlerde vahiy aracılığı ile vurgulanmıştır. Fakat Musevilik ve Hristiyanlıkta bu tip tevhid esaslarından sapmalar görülmektedir. Nitekim bilindiği üzere hristiyanlıkta tek tanrıdan ziyade teslis inancı vardır. Günümüzde Musevilik, Hristiyanlık ve İslam semavi dinler arasındadır.
İslam dinine göre Kur'an-ı Kerim gönderilen son kutsal kitaptır. Diğer semavi dinlere gönderilen kitapların insanlar tarafından farklı sebepler ile tahrif edildiğine inanılır. Nüzul ettiği coğrafya gereği Arapça bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'in farklı dillere çevrilmiş bir çok örneği olmasına rağmen alimlerin çoğu, ''arapça bilen birinin dahi anlayamayacağı kadar çok anlam içeren veciz bir kitap olduğu'' konusunda birleşmişlerdir. Lakin kutsal sayılan bir kitabı insanın öncelikle kendi dilinde okuması da oldukça gerekli bir mecburiyettir.

Yasin Suresi'nin Kur'an-ı Kerim'deki yeri
Kur'an-ı Kerim'de 114 sure ve toplam 6666 ayet; 30 cüz, 300 yaprak ve dolayısıyla 600 sayfa vardır. Bu surelerin içerisinde 22-23.cüzde yer alan 83 ayet, 733 kelime ve 2988 harften oluşan 36.sure olan ve Mekke'de nazil olmuş Yasin Suresi vardır ki müslümanların bir çoğu onun faziletini saymakla bitiremezler. Hz.Muhammed(s.a.v.) bu sure için ''Kur'an-ı Kerim'in kalbi.'' demiştir. En bilinen tarzıyla ölen kişinin ardından okunan ve ona feyz getireceğine inanılan bir suredir. Bu surede değinilen belli başlı konular vardır. Bunlar, öldükten sonra dirilmek (haşr), indiği bölgedeki halka ait kıssalar, alemlerin Rabbi olan Allah'ın varlığını kanıtlayan deliller ve örneklerdir. Gelin Yasin Suresi'nin ayetlerinin Türkçe okunuşlarından bazılarına göz atalım.

Yasin Suresi 1-2-3-4-5-6-7 ve 8. ayetlerin Türkçe anlamı: Yasin. Hikmetli Kur'an hakkı için emin ol ki sen o risalet ile gönderilen peygamberler arasındasın. Bir sırat-ı mustakim üzerindesin ve tenziliyle o aziz Rahim'in inzar edesin; haber veresin diye bir kavme babalar inzar edilmedi. Onlar haberleri olmayan gafillerdir... Celalim hakkı için onlardan daha çoklarına karşı bir çok söz hak etmişlerdir de onlar yine de imana gelmezler. Çünkü biz onların boyunlarına kelepçeler geçirdik, kelepçeler boyunlarına ve çenelerine dayanmıştır da burunları yukarı kalkmış halde gözleri aşağı bakar vaziyette somurturlar.

Yasin Suresi 40.ayet Türkçe okunuşu ve kelime kelime tefsiri:
''Leş şemsu(la eş şemsü)'': Güneş olmaz
''yenbegi'': Gerekir, mümkündür
''leha'': Ona
''en tudrike'': erişmek, ulaşmak
''el kamere'': Ay
''ve lel leylu(ve la el leylu)'': ve gece olamaz
''sabikun'': öne geçen
''en nehari'': gündüz
''ve kullun'': ve hepsi, ve tamamı
''fi'': içinde
''felekin'': yörünge
''yesbehune'': yüzmek, seyir halinde olmak, gitmek.
''Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri kendi yörüngelerinde seyrederler.'' (Diyanet İşleri Tefsiri)
Son Güncelleme : 29.11.2018 18:51:11
Yasin Suresi Oku Türkçe ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Yasin Suresi Oku Türkçe Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Yasin Suresi Oku Türkçe"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin suresinden sonra neden dua okunur; Kur'an-ı Kerim'in kalbi olan Yasin Suresi oldukça önemli ve değerli bir suredir. Yasin Suresi genel anlamda diğer ayet ve surelerin özeti olarak bilinir. Yasin Suresi çok güçlü ve zengin bir sure olduğundan he...
Yasin Duası
Yasin Duası
Yasin duası, Yasin-i sure-i şerif okuduktan sonra peşinden okunan bir duadır. Yasin suresi ile yapılan duaların kabul olması için, bu duanın tesirini artırır. Yasin Duası Arapça Okunuşu;E’uzu billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.Elhamd...
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Suresi Tecvitli : Yâsin sûresi. tecvitli okunuşu, okuma kuralları, â, î ve û harfleri uzatılarak okunur. [k] h, hırıltılı he demektir. Transkripsiyonda yani okuma tekniğinde harfler olduğu gibi değil, tecvit kurrallarına göre uğradığı değişime...
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Bağışlama Duası
Yasin bağışlama duası, Hz. Peygamberimiz S.A.V. buyurdu ki, her şeyin bir kalbi bulunmaktadır. Kuran'ın kalbi de Yasin süresidir. Bu nedenle bu süreyi şerifi okuyana Allah'ı teala Yasin'in hariç 10 defa okunmuş sevabı verir. Bu nedenle Müslüman alemi...
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 2. Sayfa, toplam altı sayfadan oluşan ve Kuranı Kerim'in kalbi niteliğinde bulunduğu hadislerde belirtilen Yasin suresinin 2. sayfasında, bir belde halkından bahsedilmektedir. Bu belde halkı, üç elçi birden gönderilmesine rağmen, inkarcı...
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa, Yasin Suresi Kur'an-ı Kerim' in kalbidir. Yasin Suresi çok güzel ve hayırlı bir duadır. Yasin Suresini okumanın çok büyük sevapları vardır. Bunun için sürekli okunması çok sevaptır. Ayrıca okunduğu gibi hac sevabı yazılan bir du...
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa, Yasin suresi, vahyin doğruluğu ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberliğinin gerçek olduğuna dair Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ile başlar. Kur'an-ı Kerim, en son ve en büyük peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.s.)'e Allah tarafından...
Yasin
Yasin
Yasin, Kuran-ı Kerim’de yer alan surelerden birisi olan Yasin aynı zamanda aynı adla geçen birinci ayetinde de bulunması itibariyla hem surenin adıdır ve hem de kendi başına bir ayettir. Kuran’da yer alan surelerin otuz altıncısı olarak bilinmekte...
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Süresi Türkçe Okunuşu: Mekke döneminde inmiştir ve 83 âyettir. Sûre adını ilk âyeti oluşturan Yasin'den almıştır. Yasin süresi Türkçe okunuşu:Bismillahirrahmanirrahim1. Yasin2. Vel kur'anil hakiym3. İnneke le minel murseliyn4. Ala sıratım müste...
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi 4. Sayfa, Mekke' de inmiş olduğu bildirilen Yasin suresi, 83 ayettir ve adını ilk ayette geçmekte olan "Ya-sin" harflerinden almıştır. Kuran' da 36. suredir.Cin suresinden sonra inmiştir ve Kuran' ın kalbi olarak kabul edilmiştir. Biz mü...
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Latince, Yasin suresi Kuran-ı kerimde yer alan, 36. Suredir. Cin sitesinden sonra gelir. Seksen üç ayet olup, Mekke'de inmiştir. Allah'ın kudreti, yaratma, cennet, cehennemden, kıyametten bahsedilmekte, insanların ders alması için uyar...
Yasin Suresi
Yasin Suresi
Yasin Suresi, Ayetlerinin sayısı Cumhur’a göre 82, Kûfeliler’e göre ise 83’dür. Sûrenin kelimelerinin sayısı 727, harflerinin sayısı 3000, fasılaları mim ve nun’durLügatçilerden Halil ve Sibeveyh’e göre bu sûre, Yâ ve Sîn harfleri ile başladığı için ...

 

Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Oku Türkçe
Yasin Suresi
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin Suresi Türkçe
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Arapça Yasin
Yasin Suresi Arapça Okunuşu
Yasin Suresi Fazileti
Türkçe Yasin Oku
Yasin Suresi Meali
Yasin Suresi 82 Ayet
Yasin Suresi Okunuşu
Yasin Türkçe
Yasin Suresi Anlamı
Yasin Anlamı
Yasin Suresi Tefsiri
Yasin Oku
Yasin Okunuşu
Popüler İçerik
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 6 Sayfa, olarak Kur'an-ı Kerimde yer alır. Cin Suresinden sonra nazil olan, 36. Suredir. Mekkidir. Seksen üç ayet, yedi yüz yirmi yedi ke...
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin süresi 9 Ayet, Yasin süresi Mekke'de nazil olmuşturve 83 ayettir. Kuran'ı kerimin en büyük süresi Yasin süresidir. Yasin suresi öldükten sonra ...
Yasin Suresi Türkçe
Yasin Suresi Türkçe
Yasin Suresi Türkçe;Bismillahirrahmanirrahiym(1) Yasin. (2) Vel kur'anil hakiym. (3) İnneke le minel murseliyn. (4) Ala sıratım müstekıym. (5) Tenziyl...
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Kuranı Kerim Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim’de bulunan surelerden birisi olan Kur'an-ı Kerim Yasin suresi aynı zamanda aynı adla anılan ilk ayetinde de ...
Arapça Yasin
Arapça Yasin
Arapça Yasin; Mekke'de indirilmiş olan ve 83 ayetten oluşan Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim'in kalbi ve en büyük suresi niteliğindedir. Yasin Suresi'nde ...
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Fazileti, Yasin suresi kuranı kerimin 36. Suresi olup fazilet bakımından birçok önemi bulunmaktadır. Zira bu sure hakkında hadisler ve ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2019