Yasin Suresi 2 Sayfa

Yasin Suresi 2 Sayfa

Yasin Suresi 2. Sayfa, toplam altı sayfadan oluşan ve Kuranı Kerim'in kalbi niteliğinde bulunduğu hadislerde belirtilen Yasin suresinin 2. sayfasında, bir belde halkından bahsedilmektedir. Bu belde halkı, üç elçi birden gönderilmesine rağmen, inkarcılıkta direnmiş, üstelik onlara iman eden kişiyi horlamış, bu sebepten de ilahi cezaya çarptırılmıştır. Yasin suresinin 2. sayfasında anlatılan kıssa, Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in nebiliğini reddeden, bu iddialarında ısrar eden ve O'na inananları baskı ve şiddete maruz bırakıp, kendisini de öldürmeye çalışan Mekke müşrikleri için bir ibret kıssası olarak anlatılmaktadır. Yasin suresi 2. sayfasında tercüme edilen "şehir halkı" (ashâbü'l-karye), tamlamasında tam olarak neresi kastedildiği bilinmemektedir. Karye kelimesi, insanların toplandığı yer anlamına gelip, en çok, köy ve kasaba gibi küçük yerler için kullanılır. Fakat, Kur'an-ı Kerim'de Mekke ve Kudüs gibi büyük şehirler için de kullanılmaktadır. Burada yirminci ayette ki "şehrin öbür ucundan" ifadesi ile söz edilen yerin bir şehir büyüklüğünde olduğunu düşündürmektedir. Yasin Suresi 2. Sayfada, 14-19. ayetlerde geçen diyalogda, gönderilen elçilere zarar gelmesinden korkan ve onlara tabi olmuş bir kişinin (Habib en-Neccâr), belde halkını uyarmaya çalışması da fayda etmeyip şehir halkı tarafından öldürülmüştür (şehit edilmiştir). Genel olarak tefsirlerde bu beldenin Antakya bölgesi ve elçilerin ise Hz. İsa'nın havarileri olduğu geçer. Buna göre halk da Romalılar olmaktadır.

Yasin suresi 2. sayfasında anlatılan bu kıssada, söz konusu belde halkı ve elçilerin kim olduğu Kur'an-ı Kerimde ve Hadis-i şeriflerde belirtilmemiştir. Bu konuda yorum yapmak yanlışlığa sebep olabilir. Bu kıssanın amacı, yukarıda belirttiğimiz gibi Mekkeli müşriklere güçlü bir uyarı yaparken, Hazreti Muhammed (S.A.V)'e tabi olanlara ise müjdeler verip maneviyatlarını güçlendirmektir.

Yasin Suresi 2. Sayfa;

13- Vâdrib lehüm meselen eshabelgaryeh. İz(câ) ehel mûrselün.

14- İzersel(nâ) ileyhimüsneyni fekezzebû hûmâ fea'zzeznâ bisâlisinfega(lû) in(nâ) ileykûm mûrselûn.

15- Galu (mâ) entûm illâ beşerummislûna ve(mâ) enzelerrahmânû minşey in in entûm illâ tekzibûn.

16- Garabbûna ya'lemû in(nâ) ileykûm le mûrselûn

17- Vemâ a'ley(nâ) illelbelâğûlmûbin.

18- Ga(lû) innâ tetayyernâ bikûm. Leillem tentehû lenercû mennekûm veleyemessennekûm minnâ a'zâbûnelim.

19- Galû (ta) irukûm mea'kûm. Ein zûkkirtûm. Belentûm gavmûmmûsrifûn.

20- Ve(câ)eminegsal medinetiracûlûyyesa' gale yâ gavmittebiu'l mûrselin.

21- İttebiu' mellâ yes elikûm ecravvehûm mûhtedûn.

22- Vemâliye (lâ) e'bûdûllezi fetarani veileyhi tûrceûn.

23- Eettezû mindûni(hi) âliheten iyyûridnirrahmânû bidurril lâtûğni a'nni şefâa'tûhûm şeyevvelâ yûnzûn.

24- İn(ni) izellefi dalâlim mûbin.

25- İn(ni) âmentû birabbikûm fesmeu'n.

26- yled Hulil cenneh. Gale yâleyte gavmi ya'lemûn.

27- Bimâ ğaferali rabbi vecea'leni minelmûkramin.


Yasin Suresi 2. Sayfa;

13- Onlara mâlûm şehir halkını örnek göster. Oraya elçiler gelmişti.

14- Biz kendilerine iki kişi göndermiştik, ama ikisini de yalancılıkla itham ettiler. Bunun üzerine onları bir üçüncüyle destekledik. Onlar "Biz size gönderilmiş elçileriz" dediler.

15- Diğerleri ise şöyle karşılık verdiler: "Siz de ancak bizler gibi insanlarsınız. Hem Rahmân herhangi bir şeyi indirmiş değildir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz!"

16- "Rabbimiz biliyor ki, dediler, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz.

17- Bize düşen, açıkça tebliğ etmekten ibarettir."

18- (İnkârcılar) şu karşılığı verdiler: " Doğrusu sizin yeryüzünden üzerimize uğursuzluk geldi. Eğer vazgeçmezseniz, bilin ki sizi taşlayacağız ve tarafımızdan size acı veren bir işkence
yapılacaktır."

19- Onlar da dediler ki; "Uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildi diye öyle mi? Hayır! Siz sınırı aşmış bir topluluksunuz."

20- O sırada şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi; şöyle dedi: "Ey kavmim! Bu elçilere uyun.

21- Sizden bir ücret istemeyen o kimselere tâbi olun; onlar doğru yoldadırlar.

22- Hem ne diye beni yaratan Allah'a kulluk etmeyeyim ki! Ancak O'na döndürüleceksiniz.

23- Hiç O'ndan başka mâbutlar edinir miyim! Eğer Râhman benim hakkımda bir zarar murat ederse onların şefaati bana hiç bir yarar sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar.

24- İşte o takdirde ben apaçık bir sapkınlık içine düşmüş olurum.

25- işte ben rabbinize iman etmiş bulunuyorum; bana kulak verin."

26.27- Ona, " Cennete gir " denildi. " Keşke Rabbimin beni bağışladığını ve güzel bir biçimde ağırlananlardan eylediğini kavmim bilseydi" dedi.
Son Güncelleme : 18.04.2021 00:42:46
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. Arif Temel - 18.04.2021 00:42:46
Yasin Suresi 2 Sayfa ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Yasin Suresi 2 Sayfa Yorumları

şifre Kırmızı sayı

2 Yorum Yapılmış "Yasin Suresi 2 Sayfa"
Cok güzel yazmışsınız sağolun Allah bizleri de cennetliklerden eylesin
Mümin . 09.10.2018 20:07:32
CEVAP YAZ
cidden çok güzel yapmışsınız normal sayfalara göre tecvide biraz dikkat etmişsiniz ama yazıyla yazılamayacak halleri de var o halde bile çok güzel teşekkür ederim hazırlayanlara
Mümin . 22.07.2018
CEVAP YAZ
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin suresinden sonra neden dua okunur; Kur'an-ı Kerim'in kalbi olan Yasin Suresi oldukça önemli ve değerli bir suredir. Yasin Suresi genel anlamda diğer ayet ve surelerin özeti olarak bilinir. Yasin Suresi çok güçlü ve zengin bir sure olduğundan he...
Yasin Duası
Yasin Duası
Yasin duası, Yasin-i sure-i şerif okuduktan sonra peşinden okunan bir duadır. Yasin suresi ile yapılan duaların kabul olması için, bu duanın tesirini artırır. Yasin Duası Arapça Okunuşu;E’uzu billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.Elhamd...
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Suresi Tecvitli : Yâsin sûresi. tecvitli okunuşu, okuma kuralları, â, î ve û harfleri uzatılarak okunur. [k] h, hırıltılı he demektir. Transkripsiyonda yani okuma tekniğinde harfler olduğu gibi değil, tecvit kurrallarına göre uğradığı değişime...
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Bağışlama Duası
Yasin bağışlama duası, Hz. Peygamberimiz S.A.V. buyurdu ki, her şeyin bir kalbi bulunmaktadır. Kuran'ın kalbi de Yasin süresidir. Bu nedenle bu süreyi şerifi okuyana Allah'ı teala Yasin'in hariç 10 defa okunmuş sevabı verir. Bu nedenle Müslüman alemi...
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa, Yasin Suresi Kur'an-ı Kerim' in kalbidir. Yasin Suresi çok güzel ve hayırlı bir duadır. Yasin Suresini okumanın çok büyük sevapları vardır. Bunun için sürekli okunması çok sevaptır. Ayrıca okunduğu gibi hac sevabı yazılan bir du...
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa, Yasin suresi, vahyin doğruluğu ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberliğinin gerçek olduğuna dair Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ile başlar. Kur'an-ı Kerim, en son ve en büyük peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.s.)'e Allah tarafından...
Yasin
Yasin
Yasin, Kuran-ı Kerim’de yer alan surelerden birisi olan Yasin aynı zamanda aynı adla geçen birinci ayetinde de bulunması itibariyla hem surenin adıdır ve hem de kendi başına bir ayettir. Kuran’da yer alan surelerin otuz altıncısı olarak bilinmekte...
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Süresi Türkçe Okunuşu: Mekke döneminde inmiştir ve 83 âyettir. Sûre adını ilk âyeti oluşturan Yasin'den almıştır. Yasin süresi Türkçe okunuşu:Bismillahirrahmanirrahim1. Yasin2. Vel kur'anil hakiym3. İnneke le minel murseliyn4. Ala sıratım müste...
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi 4. Sayfa, Mekke' de inmiş olduğu bildirilen Yasin suresi, 83 ayettir ve adını ilk ayette geçmekte olan "Ya-sin" harflerinden almıştır. Kuran' da 36. suredir.Cin suresinden sonra inmiştir ve Kuran' ın kalbi olarak kabul edilmiştir. B...
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi  Latince, Yasin suresi Kuran-ı kerimde yer alan, 36. Suredir. Cin sitesinden sonra gelir. Seksen üç ayet olup, Mekke'de inmiştir.  Allah'ın kudreti, yaratma, cennet, cehennemden, kıyametten bahsedilmekte, insanların d...
Yasin Suresi Oku Türkçe
Yasin Suresi Oku Türkçe
Semavi Dinler ve Kutsal KitaplarAllah tarafından vahiy aracılığı ile bir kitapla desteklenen dinlere semavi dinler denilmektedir. Bu dinlerin ortak özelliği, gönderildikleri kitleye öncelikle kendi dillerinde hitap etmesi, bir sonraki aşamada ise tüm...
Yasin Suresi
Yasin Suresi
Yasin Suresi, Ayetlerinin sayısı Cumhur’a göre 82, Kûfeliler’e göre ise 83’dür. Sûrenin kelimelerinin sayısı 727, harflerinin sayısı 3000, fasılaları mim ve nun’durLügatçilerden Halil ve Sibeveyh’e göre bu sûre, Yâ ve Sîn harfleri ile başladığı için ...

 

Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Oku Türkçe
Yasin Suresi
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin Suresi Türkçe
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Arapça Yasin
Yasin Suresi Arapça Okunuşu
Yasin Suresi Fazileti
Türkçe Yasin Oku
Yasin Suresi Meali
Yasin Suresi 82 Ayet
Yasin Suresi Okunuşu
Yasin Türkçe
Yasin Suresi Anlamı
Yasin Anlamı
Yasin Suresi Tefsiri
Yasin Oku
Yasin Okunuşu
Popüler İçerik
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 6 Sayfa, olarak Kur'an-ı Kerimde yer alır. Cin Suresinden sonra nazil olan, 36. Suredir. Mekkidir. Seksen üç ayet, yedi yüz yirmi yedi ke...
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin süresi 9 Ayet, Yasin süresi Mekke'de nazil olmuşturve 83 ayettir. Kuran'ı kerimin en büyük süresi Yasin süresidir. Yasin suresi öldükten sonra ...
Yasin Suresi Türkçe
Yasin Suresi Türkçe
Yasin Suresi Türkçe;Bismillahirrahmanirrahiym(1) Yasin. (2) Vel kur'anil hakiym. (3) İnneke le minel murseliyn. (4) Ala sıratım müstekıym. (5) Tenziyl...
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Kuranı Kerim Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim’de bulunan surelerden birisi olan Kur'an-ı Kerim Yasin suresi aynı zamanda aynı adla anılan ilk ayetinde de ...
Arapça Yasin
Arapça Yasin
Arapça Yasin; Mekke'de indirilmiş olan ve 83 ayetten oluşan Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim'in kalbi ve en büyük suresi niteliğindedir. Yasin Suresi'nde ...
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Fazileti, Yasin suresi kuranı kerimin 36. Suresi olup fazilet bakımından birçok önemi bulunmaktadır. Zira bu sure hakkında hadisler ve ...
Yasin Suresi Arapça Okunuşu
Yasin Suresi Arapça Okunuşu
Yasin Suresi Arapça Okunuşu, Yasin suresi, Mekke'de inmiş olup musaf'ta 36. sıradadır ve toplam 83 ayettir. Sure genel olarak üç ana konudan bahseder....
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021