Yasin Suresi 6 Sayfa

Yasin Suresi 6 Sayfa

Yasin Suresi 6 Sayfa, olarak Kur'an-ı Kerimde yer alır. Cin Suresinden sonra nazil olan, 36. Suredir. Mekkidir. Seksen üç ayet, yedi yüz yirmi yedi kelime ve üç bin harftir. 83 ayetten oluşur. Nun ve mim fasılası olan harfleridir. On iki ve kırk beşinci ayetlerinin Medine'de indiğine dair rivayetler vardır. (Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'n Dili, İstanbul 1971, V, 4002).

Yasin Suresinin İsmi;
Yasin Suresi, Birinci ayetinde yer alan “ya” ve “sin” harfleri nedeniyle bu isim verilmiştir. Ancak "Azime", "Muimme", "Müdafi'ai kadiye" ve "Kalbu'l-Kur'an" isimleri ile de anılır. Kalbu'l-Kur'an, Kur'an'ın kalbi, Müdafi'ai kadiye, Onu okuyan (Yasin’i okuyup, Yasin’le amel edenden) kötülükleri gideren, Muimme, aynı zamanda okuyana dünya ve ahiretin saadeti kazandıran, ondan bu dünya ve ahiret korkusunu gideren ve Azme ise, sahibi Allah'ın yanında, şerefli olarak zikredilen demektir.
Ya ve sin harflerinin ne anlama geldiği hakkında, alimlerin yorumları farklı farklıdır. Ama bu iki harfin gerçek manasını ancak Allah bilir.

Yasin Suresinin Fasılaları;
Surenin fasılaları kısadır. Surede etkili ve seri uyarılar vardır. Ayetleri kısa cümleler den oluşur. Surenin her yerinde insan kalbine etkili olan ikaz ve uyarılar bulunmaktadır. Yasin suresinin ilk ve en önemli hedefi, İslam inancının esaslarını kurmaktır. Onun için surenin ilk ayetlerinde peygamberlik ve Kur'n'ın önemi işlenmiştir:
"Yasin. Hikmetli Kur'an'a yemin olsun. Sen elbette gönderilmiş elçilerdensin. Dosdoğru bir yol üzerinde, yani üstün ve çok merhametli Allah'ın indirdiği (Kur'an yolu) üzerindesin" (1-4).
Yüce Allah bu ayetlerinde, sureye, isim olan ya ve sin harfleri ve bir de Kur'an-ı kerimle yemin edip, Hz. Muhammed (s.a.s)'in peygamberliğini ve onun doğru yolda olduğunu bildirir. Daha sonra bu surede, kendileri için görevlenledirilen peygamberleri dinlemeyen, yalanlayıp karşı çıkan belde halkının uğradığı kötü sonuç dile getirilmiştir. Surenin sonlarında yine peygamberlikten ve Hz. Muhammed (s.a.s)'den bahsedilmektedir.

Yasin Suresi Mesajları;
Mekke'de nazil olan diğer surelerde olduğu gibi, Yasin suresinde de iman ve itikatla ilgili hususlara değinilmiştir. Yasin Suresinde özellikle kıyamet te yaşanacak olaylardan, daha önce yaşayan insanların ibretlik hallerinden, Allah'ın Yüce varlığını ve birliğini, yüksek güç ve kudretini ifade eden durumlardan bahsedilir. Allah'ın kuvvet ve kudretini gösteren, ölü toprakların yeşererek hayat bulması, güneşin batmasıyla, karanlığa gömülen geceyi, yörüngesinden sapmadan kendi yoluna devam eden güneşi, en sonunda kuru bir hurma dalı oluncaya kadar belli konaklara yavaş yavaş uğrayan ay’ın durumu, insan ve yükleri gemilerin su üzerinde taşıma gücü ve daha bir sürü ibret alınacak manzaralar, akıllı insanların düşünmeleri için anlatılmıştır. Cennet ve cehennemde haber verilmiştir. Yasin suresinin verdiği bu mesajlar içerisinde, öldükten sonra tekrar dirilme olayı, yani ahiret hayatı, vurgu noktasını oluşturmaktadır. Ahirete hayatına inanç, sosyal varlık olan insanın, hayatında son derece önemli bir yer tutmakta ve çok etkili olmaktadır. Ahiret hayatını kesin bir şekilde haber veren bu ayetlerden bazısının Türkçe meali aşağıdaki gibidir.
"İnsan, bizim kendisini nasıl bir nutfe (sperma)'dan yarattığımızı görmedi mi ki, şimdi apaçık bir hasım kesildi? Kendi yaratılışını unutarak bize bir misal verdi: "Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?" dedi. De ki: Onları ilk defa yaratan diriltecek. O, her yaratmayı bilir" (79).
İbn Abbas (r.a)'ın rivayetine göre, el-As İbn Vail, Hz. Muhammed (s.a.s)'e gelip, elinde getirdiği çürük bir kemiği ufaltmış ve Muhammed Aleyhisselema "Ya Muhammed! Allah bu çürük kemiği de mi yaratacak?" diye sormasına karşılık yukarıda meali verilen ayetler nazil olmuştur. (Abdulfettah el-Kadi, Esbabü'n-Nüzul, Mısır t.y. 189)
Müslümanlar, çok fazla okumaktadır. Sair surelere göre daha fazla rağbet görmüştür. Hz. Muhammed (s.a.s)'in bu surenin çok okunmasını tavsiye ettiği hadisler vardır. Bu hadislerden bazısı şöyledir:
"Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de Yasin'dir. Kim Yasin'i okursa, Allah onun okumasına, Kur'an'ı on kere okumuş gibi sevap yazar" (Tirmizi, Fedailu'l-Kur'n, 7; Darimi, Fedailu'l-Kur'an, 21).

Yasin Suresi 6 Sayfa, Okuma;
"Yasin, Kur'an'ın kalbidir. Allah'ı ve ahiret gününü arzu ederek, Yasin okuyan kimsenin geçmiş günahı affedilir. Onu ölülerinize okuyunuz" (Ebu Davud Cenaiz 20; İbn Mace, Cenaiz 4; İbn Hanbel, Müsned V, 26, 27).
Bu hadislerden anlaşıldığı gibi, Yasin Suresi'ni okuyup, sevabını ölünün ruhuna hediye etmek caizdir. Ama Kur'an'ı Kerimin yaşayan insanlara indiği, insanlar, kur’an-ın manasını anlayıp, emir ve yasağına uygun olarak gönderildiği hatırdan çıkarılmamalıdır.
Yasin suresi, Allah'ın Yüce varlığına, Güç ve kudretine ahiret alemine işaret ettiği şu ayetlerle bitmektedir.
"Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerini yaratmağa kadir değil midir? Elbette kadirdir! O, çok bilen yaratıcıdır. Onun işi, birşeyi (olmasını) istedi mi, ona sadece "ol" demektir, hemen oluverir. O, öyle yücedir ki, her şeyin hükümdarlığı O'nun elindedir. Ve siz O'na döndürüleceksiniz" (81-83).
Son Güncelleme : 09.12.2018 15:56:23
Yasin Suresi 6 Sayfa ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Yasin Suresi 6 Sayfa Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Yasin Suresi 6 Sayfa"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin suresinden sonra neden dua okunur; Kur'an-ı Kerim'in kalbi olan Yasin Suresi oldukça önemli ve değerli bir suredir. Yasin Suresi genel anlamda diğer ayet ve surelerin özeti olarak bilinir. Yasin Suresi çok güçlü ve zengin bir sure olduğundan he...
Yasin Duası
Yasin Duası
Yasin duası, Yasin-i sure-i şerif okuduktan sonra peşinden okunan bir duadır. Yasin suresi ile yapılan duaların kabul olması için, bu duanın tesirini artırır. Yasin Duası Arapça Okunuşu;E’uzu billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.Elhamd...
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Suresi Tecvitli : Yâsin sûresi. tecvitli okunuşu, okuma kuralları, â, î ve û harfleri uzatılarak okunur. [k] h, hırıltılı he demektir. Transkripsiyonda yani okuma tekniğinde harfler olduğu gibi değil, tecvit kurrallarına göre uğradığı değişime...
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Bağışlama Duası
Yasin bağışlama duası, Hz. Peygamberimiz S.A.V. buyurdu ki, her şeyin bir kalbi bulunmaktadır. Kuran'ın kalbi de Yasin süresidir. Bu nedenle bu süreyi şerifi okuyana Allah'ı teala Yasin'in hariç 10 defa okunmuş sevabı verir. Bu nedenle Müslüman alemi...
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 2. Sayfa, toplam altı sayfadan oluşan ve Kuranı Kerim'in kalbi niteliğinde bulunduğu hadislerde belirtilen Yasin suresinin 2. sayfasında, bir belde halkından bahsedilmektedir. Bu belde halkı, üç elçi birden gönderilmesine rağmen, inkarcı...
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa, Yasin Suresi Kur'an-ı Kerim' in kalbidir. Yasin Suresi çok güzel ve hayırlı bir duadır. Yasin Suresini okumanın çok büyük sevapları vardır. Bunun için sürekli okunması çok sevaptır. Ayrıca okunduğu gibi hac sevabı yazılan bir du...
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa, Yasin suresi, vahyin doğruluğu ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberliğinin gerçek olduğuna dair Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ile başlar. Kur'an-ı Kerim, en son ve en büyük peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.s.)'e Allah tarafından...
Yasin
Yasin
Yasin, Kuran-ı Kerim’de yer alan surelerden birisi olan Yasin aynı zamanda aynı adla geçen birinci ayetinde de bulunması itibariyla hem surenin adıdır ve hem de kendi başına bir ayettir. Kuran’da yer alan surelerin otuz altıncısı olarak bilinmekte...
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Süresi Türkçe Okunuşu: Mekke döneminde inmiştir ve 83 âyettir. Sûre adını ilk âyeti oluşturan Yasin'den almıştır. Yasin süresi Türkçe okunuşu:Bismillahirrahmanirrahim1. Yasin2. Vel kur'anil hakiym3. İnneke le minel murseliyn4. Ala sıratım müste...
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi 4. Sayfa, Mekke' de inmiş olduğu bildirilen Yasin suresi, 83 ayettir ve adını ilk ayette geçmekte olan "Ya-sin" harflerinden almıştır. Kuran' da 36. suredir.Cin suresinden sonra inmiştir ve Kuran' ın kalbi olarak kabul edilmiştir. Biz mü...
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Latince, Yasin suresi Kuran-ı kerimde yer alan, 36. Suredir. Cin sitesinden sonra gelir. Seksen üç ayet olup, Mekke'de inmiştir. Allah'ın kudreti, yaratma, cennet, cehennemden, kıyametten bahsedilmekte, insanların ders alması için uyar...
Yasin Suresi Oku Türkçe
Yasin Suresi Oku Türkçe
Semavi Dinler ve Kutsal KitaplarAllah tarafından vahiy aracılığı ile bir kitapla desteklenen dinlere semavi dinler denilmektedir. Bu dinlerin ortak özelliği, gönderildikleri kitleye öncelikle kendi dillerinde hitap etmesi, bir sonraki aşamada ise tüm...

 

Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Oku Türkçe
Yasin Suresi
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin Suresi Türkçe
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Arapça Yasin
Yasin Suresi Arapça Okunuşu
Yasin Suresi Fazileti
Türkçe Yasin Oku
Yasin Suresi Meali
Yasin Suresi 82 Ayet
Yasin Suresi Okunuşu
Yasin Türkçe
Yasin Suresi Anlamı
Yasin Anlamı
Yasin Suresi Tefsiri
Yasin Oku
Yasin Okunuşu
Popüler İçerik
Yasin Suresi
Yasin Suresi
Yasin Suresi, Ayetlerinin sayısı Cumhur’a göre 82, Kûfeliler’e göre ise 83’dür. Sûrenin kelimelerinin sayısı 727, harflerinin sayısı 3000, fasılaları ...
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin süresi 9 Ayet, Yasin süresi Mekke'de nazil olmuşturve 83 ayettir. Kuran'ı kerimin en büyük süresi Yasin süresidir. Yasin suresi öldükten sonra ...
Yasin Suresi Türkçe
Yasin Suresi Türkçe
Yasin Suresi Türkçe;Bismillahirrahmanirrahiym(1) Yasin. (2) Vel kur'anil hakiym. (3) İnneke le minel murseliyn. (4) Ala sıratım müstekıym. (5) Tenziyl...
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Kuranı Kerim Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim’de bulunan surelerden birisi olan Kur'an-ı Kerim Yasin suresi aynı zamanda aynı adla anılan ilk ayetinde de ...
Arapça Yasin
Arapça Yasin
Arapça Yasin; Mekke'de indirilmiş olan ve 83 ayetten oluşan Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim'in kalbi ve en büyük suresi niteliğindedir. Yasin Suresi'nde ...
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Fazileti, Yasin suresi kuranı kerimin 36. Suresi olup fazilet bakımından birçok önemi bulunmaktadır. Zira bu sure hakkında hadisler ve ...
Yasin Suresi Arapça Okunuşu
Yasin Suresi Arapça Okunuşu
Yasin Suresi Arapça Okunuşu, Yasin suresi, Mekke'de inmiş olup musaf'ta 36. sıradadır ve toplam 83 ayettir. Sure genel olarak üç ana konudan bahseder....
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2019