Kuranı Kerim Yasin Suresi

Kuranı Kerim Yasin Suresi

Kuranı Kerim Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim’de bulunan surelerden birisi olan Kur'an-ı Kerim Yasin suresi aynı zamanda aynı adla anılan ilk ayetinde de yer alması itibari ile hem surenin ismidir ve hem de tek başına da bir ayettir. Kuran’da yer alan surelerin musaf sırası itibari ile otuz altıncısı olarak bilinse de nazil oluş tarihine göre kırk ikinci suresi olarak tefsirciler tarafından ifade edilmektedir. Musaf halinde yer alan kitaptaki sayfa numarası konumu ise 439 ile 446 numaralı sayfalar içinde yer aldığı bilinip 6 sayfa olarak geçmektedir. Bu durum ilk ortaya çıkan günümüzde de geçerliliğini koruyan musaflarda yer almaktadır. Bu musaftan yola çıkarak Kur'an-ı Kerim yasin suresi 6 sayfa olarak belirtilmektedir. Zira Kur'an-ı Kerimin değiştirilmeden günümüzde kadar gelmesi sebebi ile bu çıkarımı rahatlıkla söylemek mümkündür.

Kur'an-ı Kerim yasin suresi tam olarak seksen üç ayetten oluştuğu bilinmektedir. Yasin suresindeki kelimeleri sayısı yediyüz yirmi yedi ve harf sayısı da üçbin kadardır. Mekki surelerden birisidir. Yani Kur'an-ı Kerim yasin suresi Mekke’de nazil olmuştur. Bunun ile birlikte Cin suresi nazil olduktan hem en sonra nazil olduğu bilinmektedir. Ancak yalnızca on ikinci ve kırk beşinci ayetlerin Medeni olduğuna dair rivayetler söz konusudur. Yani bu ayetlerin Medine şehrinde nazil olduğu ile ilgili olarak bir takım rivayetlerin kuvvetli olduğu düşünülmektedir. Bu durum ise meşhur tefsirci Elmalılı Hamdi Yazır tefsirleri tarafından detaylı olarak anlatılmıştır.

Yasin Suresinin Bilinen Diğer Adı

Kur'an-ı Kerim yasin suresi ismini surenin ilk ayeti olan sin ve ya harflerinden aldığını belirtmiştik. Bunun yanı sıra kuranı kerim Yasin suresi için diğer önemli isimlerin de verildiğini belirtmemiz gerekir. Bu isimlerden birkaçının Muimme, Kalbül Kuran, Azime ve Müdafa-ı Kadiye olarak anıldığı bilinmektedir. Bunlardan en yaygın olanı kalplerin kuranı manasına gelen Kalbül Kuran ismidir.

Kur'an-ı Kerim yasin suresi aynı adı taşıyan birinci ayetindeki ay ve sin harfleri hakkında birçok alim tarafından yorumlar ve rivayetlerin yapıldığı bilinmektedir. Ancak bunun ile birlikte unutulmamalıdır ki bu her iki harfinden asıl manası için yalnızca Allah tarafından gizlenmiş olan mahfuz bir derinliği bulunmaktadır.

Kur'an-ı Kerim Yasin Suresi Önemi

Kısa ayetlerden meydana gelen Kur'an-ı Kerim yasin suresi içerisinde bir takım ikazlar barındırmaktadır. Özellikle de surede çok önemli hususlara yer verildiği bilinmektedir. Bunun ile birlikte Kur'an-ı Kerim yasin suresi okuyan kimsenin doğrudan kalbine hitap eden imani ve itikadi konuların da yer aldığını belirtebiliriz. Bunun yanı sıra dünya ve ahret hayatı ile kıyamet alametlerinin de yer aldığı konulara değnilmiştir. Aynı zamanda da peygamberler hakkında da detaylı bilgiler verilip bir takım kıssalar anlatılmaktadır.

Kur'an-ı Kerim yasin suresi Allah'ın birliğine, gücüne ve kudretine dikkatleri çekmesinin yanı sıra peygambere iman konusunda da önemli bilgiler barındırmaktadır. Bu sebepten ötürü bu surenin okunması imani noktada okuyan kimseye birçok fayda vermektedir. Zira bu surenin fazileti oldukça yüksektir. Peygamberin hadisi doğrultusunda kuranı kerim Yasin suresinin kuranın bizzat kalbi olarak nitelendirmek mümkündür.

Son Güncelleme : 05.12.2018 23:59:29
Kuranı Kerim Yasin Suresi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Kuranı Kerim Yasin Suresi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Kuranı Kerim Yasin Suresi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin suresinden sonra neden dua okunur; Kur'an-ı Kerim'in kalbi olan Yasin Suresi oldukça önemli ve değerli bir suredir. Yasin Suresi genel anlamda diğer ayet ve surelerin özeti olarak bilinir. Yasin Suresi çok güçlü ve zengin bir sure olduğundan he...
Yasin Duası
Yasin Duası
Yasin duası, Yasin-i sure-i şerif okuduktan sonra peşinden okunan bir duadır. Yasin suresi ile yapılan duaların kabul olması için, bu duanın tesirini artırır. Yasin Duası Arapça Okunuşu;E’uzu billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.Elhamd...
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Suresi Tecvitli : Yâsin sûresi. tecvitli okunuşu, okuma kuralları, â, î ve û harfleri uzatılarak okunur. [k] h, hırıltılı he demektir. Transkripsiyonda yani okuma tekniğinde harfler olduğu gibi değil, tecvit kurrallarına göre uğradığı değişime...
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Bağışlama Duası
Yasin bağışlama duası, Hz. Peygamberimiz S.A.V. buyurdu ki, her şeyin bir kalbi bulunmaktadır. Kuran'ın kalbi de Yasin süresidir. Bu nedenle bu süreyi şerifi okuyana Allah'ı teala Yasin'in hariç 10 defa okunmuş sevabı verir. Bu nedenle Müslüman alemi...
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 2. Sayfa, toplam altı sayfadan oluşan ve Kuranı Kerim'in kalbi niteliğinde bulunduğu hadislerde belirtilen Yasin suresinin 2. sayfasında, bir belde halkından bahsedilmektedir. Bu belde halkı, üç elçi birden gönderilmesine rağmen, inkarcı...
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa, Yasin Suresi Kur'an-ı Kerim' in kalbidir. Yasin Suresi çok güzel ve hayırlı bir duadır. Yasin Suresini okumanın çok büyük sevapları vardır. Bunun için sürekli okunması çok sevaptır. Ayrıca okunduğu gibi hac sevabı yazılan bir du...
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa, Yasin suresi, vahyin doğruluğu ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberliğinin gerçek olduğuna dair Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ile başlar. Kur'an-ı Kerim, en son ve en büyük peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.s.)'e Allah tarafından...
Yasin
Yasin
Yasin, Kuran-ı Kerim’de yer alan surelerden birisi olan Yasin aynı zamanda aynı adla geçen birinci ayetinde de bulunması itibariyla hem surenin adıdır ve hem de kendi başına bir ayettir. Kuran’da yer alan surelerin otuz altıncısı olarak bilinmekte...
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Süresi Türkçe Okunuşu: Mekke döneminde inmiştir ve 83 âyettir. Sûre adını ilk âyeti oluşturan Yasin'den almıştır. Yasin süresi Türkçe okunuşu:Bismillahirrahmanirrahim1. Yasin2. Vel kur'anil hakiym3. İnneke le minel murseliyn4. Ala sıratım müste...
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi 4. Sayfa, Mekke' de inmiş olduğu bildirilen Yasin suresi, 83 ayettir ve adını ilk ayette geçmekte olan "Ya-sin" harflerinden almıştır. Kuran' da 36. suredir.Cin suresinden sonra inmiştir ve Kuran' ın kalbi olarak kabul edilmiştir. Biz mü...
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Latince, Yasin suresi Kuran-ı kerimde yer alan, 36. Suredir. Cin sitesinden sonra gelir. Seksen üç ayet olup, Mekke'de inmiştir. Allah'ın kudreti, yaratma, cennet, cehennemden, kıyametten bahsedilmekte, insanların ders alması için uyar...
Yasin Suresi Oku Türkçe
Yasin Suresi Oku Türkçe
Semavi Dinler ve Kutsal KitaplarAllah tarafından vahiy aracılığı ile bir kitapla desteklenen dinlere semavi dinler denilmektedir. Bu dinlerin ortak özelliği, gönderildikleri kitleye öncelikle kendi dillerinde hitap etmesi, bir sonraki aşamada ise tüm...

 

Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Oku Türkçe
Yasin Suresi
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin Suresi Türkçe
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Arapça Yasin
Yasin Suresi Arapça Okunuşu
Yasin Suresi Fazileti
Türkçe Yasin Oku
Yasin Suresi Meali
Yasin Suresi 82 Ayet
Yasin Suresi Okunuşu
Yasin Türkçe
Yasin Suresi Anlamı
Yasin Anlamı
Yasin Suresi Tefsiri
Yasin Oku
Yasin Okunuşu
Popüler İçerik
Yasin Suresi
Yasin Suresi
Yasin Suresi, Ayetlerinin sayısı Cumhur’a göre 82, Kûfeliler’e göre ise 83’dür. Sûrenin kelimelerinin sayısı 727, harflerinin sayısı 3000, fasılaları ...
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 6 Sayfa, olarak Kur'an-ı Kerimde yer alır. Cin Suresinden sonra nazil olan, 36. Suredir. Mekkidir. Seksen üç ayet, yedi yüz yirmi yedi ke...
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin süresi 9 Ayet, Yasin süresi Mekke'de nazil olmuşturve 83 ayettir. Kuran'ı kerimin en büyük süresi Yasin süresidir. Yasin suresi öldükten sonra ...
Yasin Suresi Türkçe
Yasin Suresi Türkçe
Yasin Suresi Türkçe;Bismillahirrahmanirrahiym(1) Yasin. (2) Vel kur'anil hakiym. (3) İnneke le minel murseliyn. (4) Ala sıratım müstekıym. (5) Tenziyl...
Arapça Yasin
Arapça Yasin
Arapça Yasin; Mekke'de indirilmiş olan ve 83 ayetten oluşan Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim'in kalbi ve en büyük suresi niteliğindedir. Yasin Suresi'nde ...
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Fazileti, Yasin suresi kuranı kerimin 36. Suresi olup fazilet bakımından birçok önemi bulunmaktadır. Zira bu sure hakkında hadisler ve ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2019